Nyheter Skog, Vilt

Snöspår av viltdäggdjur räknas i samband med vilttriangelinventeringen 15.1.–28.2.2021 i Södra- och Mellersta Finland och 15.1.–15.3.2021 i Norra Finland. Åkertrianglar inventeras i perioden 1.1.–28.2.2021 i hela landet. Inventeringen utförs av frivilliga jägare och naturentusiaster.

− Naturresursinstitutet (Luke) ordnar den årliga vinterinventeringen för uppföljning av viltdäggdjurens stammars växlingar och långfristiga utveckling. Den kommande inventeringen av snöspår blir den 33:e för vilttrianglar och den 23:e för åkertrianglar, berättar specialforskare Andreas Lindén från Luke.

Enligt Lindén är vilt- och åkertriangelinventeringen för många arter den enda omfattande metoden vi har i Finland för uppföljning av beståndsförändringar.

Inventeringens resultat kan returneras elektronisk via Riistakolmiot.fi. Där finns också instruktioner, en rapport om den egna triangels viltbestånd, basinformation om arterna och identifiering av deras snöspår. I Riistakolmiot.fi-tjänsten finns dessutom resultat från triangelinventeringens hela historia.

Snöförhållandena påverkar inventeringen – viktigt att granska beståndsutveckling på längre sikt

För att snöspår skall kunna inventeras krävs ett färskt snötäcke. För lite eller för hård snö, men också för djup snö kan hindra förverkligandet av inventeringen. En lyckad inventering förutsätter ett enhetligt snötäcke med tillräcklig mängd mjuk snö, så att även de små däggdjurens spår kan ses.

–  Eftersom vädret kan ändras snabbt lönar det sig att göra inventeringen så fort omständigheterna tillåter. Förra vintern var rekordvarm och snöläget var på många håll utmanande med tanke på snöspårsinventering av småvilt, konstaterar Lindén.

Läs också