Nyheter Jordbruk, Mat, Statistik

I fjol konsumerade finländarna i genomsnitt 178 kilo flytande mjölkprodukter, 80 kilo spannmål, 77 kilo kött, 65 kilo grönsaker och 61 kilo frukter. Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets (Luke) preliminära uppgifter om näringsbalansen.

Totalkonsumtionen av spannmål hölls oförändrad, 80 kilo per person. Konsumtionen av havre ökade med ett kilo jämfört med föregående år, och rågkonsumtionen minskade med nästan lika mycket. Vete och korn användes i samma utsträckning som under föregående år men riskonsumtionen minskade med 0,4 kilo.

Spannmålkonsumtion in Finland år 2014
Spannmålkonsumtion in Finland år 2014

Mindre svinkött och mera ägg

Kött åt genomsnittsfinländaren i fjol lite under 77 kilo, dvs. ett halvt kilo mindre än 2013. Fjäderfäkött konsumerades 600 gram mer än året innan. Även konsumtionen av nötkött ökade något. Konsumtionen av svinkött minskade däremot med cirka tre procent.

Vi åt lite under 11 kilo ägg per person. Konsumtionen ökade fortfarande något – ökningen var knappt två procent jämfört med föregående år. Smörkonsumtionen sjönk till samma nivå som för ett par år sedan, den stannade således på cirka fyra kilo.

Köttkonsumtion in Finland år 2014
Köttkonsumtion in Finland år 2014

Helmjölken minskade i popularitet

Totalt 127 liter mjölk konsumerades i Finland per person 2014 – en procent mindre än året innan. Hälften utgjordes av lättmjölk, 40 procent av fettfri mjölk och 10 procent av helmjölk. Konsumtionen av helmjölk minskade något efter att ha ökat under flera år. Även konsumtionen av fettfri mjölk minskade något jämfört med föregående år. Konsumtionen av lättmjölk låg nästan på samma nivå som föregående år.

Maitograafi_SV

– Konsumtionen av yoghurt och fil minskade med cirka fem procent. Detta beror delvis på att andra mjölkbaserade färskvaror, till exempel smaksatt kvarg, har ökat i popularitet, säger aktuarie Tarja Kortesmaa vid Naturresursinstitutet.

Totalt konsumerade finländarna i genomsnitt 178 kilo flytande mjölkprodukter per person, dvs. knappt två procent mindre än året innan. Grädde och filmjölk konsumerades ungefär tre procent mindre än 2013. Konsumtionen av ost fortsatte att växa och uppgick till cirka 25 kg per person.

Färska grönsaker hade bra åtgång

Konsumtionen av färsk frukt ökade med 2,5 kilo från föregående år, och uppgick till cirka 54 kilo. Av denna konsumtion var 13 kilo citrusfrukter och 41 kilo andra frukter, varav cirka två tredjedelar bananer och äpplen. Konsumtionen av konserverade och torkade frukter var sammanlagt 7 kilo. Konsumtionen av färska grönsaker ökade med sju procent från föregående år, och uppgick till cirka 65 kilo.

– Den verkliga konsumtionsökningen är inte nödvändigtvis så här stor, eftersom fjolårets goda grönsaksskörd återspeglas direkt i konsumtionen, påpekar Kortesmaa.

Lukes näringsbalans är ett sammandrag av produktionen, den inhemska användningen och konsumtionen av de viktigaste livsmedelsgrupperna i Finland. För balansen beräknas den inhemska användningen av fler än 60 produkter utifrån produktion, lagerförändring, export och import. Den inhemska konsumtionen fördelas fortfarande på olika ändamål: användning som djurfoder, utsäde, råvara för industrin och livsmedel. Denna statistikmetod ger endast vägledande siffror om konsumtionen av vissa produkter, exempelvis grönsaker. Siffrorna beskriver i högre grad den mängd som erbjudits för konsumtion än den faktiska konsumtionen eftersom uppgifter om lagringsförluster och annat svinn inte är tillgängliga. De ingår därför i konsumtionsmängderna. Konsumtionsmängderna för kött anges i näringsbalansen med ben, dvs. som uppslaktat kött.