Nyheter Fisk

Det internationella temaåret Laxens år pågår som bäst. Syftet med temaåret är att öka intresset för bevarandet av laxens livsmiljöer samt åtgärder och forskning för hållbart utnyttjande av laxbestånden. I Uleåborg arrangerades den 1 oktober ett av evenemangen under Laxens år: Seminariet ”Noroista virtaavaksi Oulujoeksi – vesillä on väliä” och kvällsevenemanget ”Kutuyö”, där man presenterade aktuell forskning om lax och öring för den stora allmänheten.

Under seminariet presenterades såväl små vattendrag som skyddet av dessa och aktuella projekt med koppling till vandringsfisken i Ule älv.

– Små vattendrag är viktiga för bevarandet av mångfalden och genom detta även viktiga för laxen, även om de inte direkt är livsmiljöer för laxen. Däremot gäller den pågående forskningen i vandringsfisk i huvudfåran i Ule älv i första hand lax, säger specialforskare Pauliina Louhi.

Forskare Laura Härkönen vid Naturresursinstitutet berättade under dagsseminariet om livskraftig planterad fisk i framtidens Ule älv. Arbetet för att förbättra förhållandena för de planterade fiskbestånden är långsiktigt och tar flera år.

– Den vilda laxfiskens förökningsmöjligheter är ytterst små i vattendragen i Ule älv och institutionaliseringen av bestånd som används vid planteringen är en betydande utmaning med tanke på stöd för större bestånd. För att återskapa den planterade fiskens livsduglighet utförs forskning där de planterade bestånden återfår sitt vilda tillstånd. I detta arbete används utöver mer naturenliga planteringsmetoder även korsningsmetoder där man strävar efter att föra över den vilda fiskens gener till planterade yngel och genom detta egenskaper som är nödvändiga för att klara sig i naturen, säger Härkönen.

Enligt förhandlande tjänsteman Tapio Hakaste vid jord- och skogsbruksministeriet är syftet med det internationella Laxens år att öka den globala medvetenheten och att arbetet för laxens bästa inte är begränsat till temaåret.

– Arbetet för vård och hållbart utnyttjande av laxbestånden är ytterst mångsidigt och fortsätter i Finland även efter temaåret, säger Hakaste.

Fisk i centrum av stan – kvällsevenemanget ”Kutuyö” fick positiv respons

Kvällsevenemanget ”Kutuyö” som ordnades i Hupisaarten puisto i centrum av Uleåborg samlade nästan hundra entusiastiska besökare och fick mycket positiv respons. Under evenemanget presenterades i synnerhet öringen bland våra vandringsfiskar.

– Vi gav deltagarna instruktioner om hur de kan observera den lekande fisken, och berättade om fiskhantering och rent vatten. Ett viktigt mål var att introducera temat och väcka den stora allmänhetens intresse för att observera skeenden i den egna närmiljön, även vattendragen, säger Louhi.

Foto: Pauliina Louhi.

Enligt Louhi överraskades många besökare av att kunna se fiskar i centrum av stan.

– Även motionärer stannade upp för att fråga vad vi höll på med. Hit är det lätt att komma och kolla på fiskar. Det kändes särskilt bra att se barnens glädje vid mötet med fiskarna, säger Louhi.

De första öringarna planterades i Hupisaaret-öarnas bäckar förra hösten och planteringen av lekfisk har fortsatt denna höst.

– Vid elfiske fick vi även tiotal laxyngel samt sik- och harryngel. Troligtvis har lax som stigit från havet till bäckar lekt mitt i stan och i Ule älv har för första gången på årtionden fötts naturliga laxyngel som ännu har fri tillgång till havet. Mängden är liten och inte tillräcklig för att producera egen fisk för att skapa ett naturligt bestånd, men vi bör komma ihåg dessa små positiva stunder, säger Louhi.

Evenemanget arrangerades som ett samarbete mellan Naturresursinstitutet (Luke), Finlands miljöcentral (SYKE), ProAgria, NTM-centralen i Norra Österbotten och Lions Club Oulu. Evenemanget arrangerades som en del av projektet ”Hupisaarten urbaanit purot innovaatioiden kohteena” som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.