Nyheter Jordbruk, Mat, Statistik

I mitten av januari fanns det 109 miljoner kilo matpotatis i lantbrukens lager, vilket är 16 miljoner kilo mindre än i fjol. Lagren har tömts i samma takt som i fjol vintras, men det finns tillräckligt med potatis såväl för den inhemska konsumtionen och som för export. Den totala lagermängden för mat- och matindustripotatis var 127 miljoner kilo.

De senaste åren har varit utmanande för potatisodlarna. År 2012 gick till historien som ett missväxtår. Enligt Naturresurscentralens statistik var den totala odlingsarealen för potatis åren 2013 och 2014 oförändrad, cirka 22 000 hektar, men skördenivån och genom detta även den totala skörden var lägre i fjol somras än året innan. Potatismarknadens funktion har dessutom störts av exportförbuden till Ryssland denna vinter och i fjol vintras.

En start på potatisexporten eftertraktas även i vinter

I mitten av oktober fanns det 191 miljoner kilo matpotatis i lagren.  Lagren har tömts under tre månader med en takt på 27 miljoner kilo per månad, vilket är samma takt som i fjol. Även om det från första början fanns en mindre mängd potatis i lagren, har man även i vinter väntat på att exporten till Ryssland ska börja. Exporten i oktober–november var störst åren 2011 och 2012, då den var i storleksklassen 1,5 miljoner kilo, och exempelvis hösten 2011 utgjorde exporten till Ryssland hela 76 procent.

Finländarnas potatis finns i Österbotten

Den omfattande potatisproduktionen har koncentrerats kraftigt till tre NTM-centralers område i Österbotten. Av de 109 miljoner kilo potatis som fanns på lager i mitten av januari fanns hela 89 miljoner på lantbruken i Österbotten.  Mest potatis fanns det i området för NTM-centralen i Österbotten (33 miljoner kilo) och nästan samma mängd fanns i NTM-centralen i Norra Österbotten (32 miljoner kilo). På tredje plats kom NTM-centralen i Södra Österbotten (24 miljoner kilo). Sammanräknat hade lantbruken i Österbotten 82 procent av all matpotatis i Finland.

Lagren av matpotatis utreds två gånger om året

Uppgifterna i lagerstatistiken bygger på statistik som förs av Naturresurscentralen Luke. Mängden mat- och matindustripotatis i lantbrukens lager utreds två gånger om året för denna statistik. Uppgifterna om lantbruk som odlar mat- och matindustripotatis samt om deras produktionsarealer har hämtats i landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem. Enligt uppgifterna odlades mat- och matindustripotatis sommaren 2013 på 709 lantbruk och odlingsarealen uppgick till 11 882 hektar.

Förfrågan om matpotatislagren riktades till de lantbruk som odlade mat- och matindustripotatis på en över 2 hektar stor areal. Till enkäten valdes ett sampel om 347 lantbruk, av vilka 94 procent besvarade förfrågan. Lagerförfrågan riktades till samma lantbruk som i mitten av oktober. Fram till 31.12.2014 fördes statistiken över lagren av matpotatis vid jord- och skogsbruksministeriets Informationstjänstcentral Tike. Tikes statistik är en del av Naturresurscentralen från och med 1.1.2015.

Tabellerna i anslutning till statistiken publiceras på hemsidan för Statistik över lagren av matpotatis.

Annan statistik som anknyter till ämnet:
Skördestatistik