Nyheter Jordbruk, Statistik

Hösten 2018 var andra året i följd då spannmålsskörden blev liten. Av den totala skörden på cirka 2,7 miljarder kilo kunde gårdarna sälja 60 procent. Av den sålda mängden gick en fjärdedel (ca 400 miljoner kilo) på export. Exporten var den minsta på tio år.

– Gårdarnas spannmålslager minskade i fjol då skörden var mindre än den årliga spannmålskonsumtionen. Den årliga konsumtionen av spannmålsskörden är cirka tre miljarder kilo, säger överaktuarie Anneli Partala från Naturresursinstitutet.

Största delen av spannmålsskörden blir foder

Största delen av den spannmål som odlas i Finland används för utfordring av djur. Av skörden 2018 var denna andel cirka 56 procent. Korn, vete och havre är viktiga fodersädesslag i Finland. Endast råg har i finländarnas ögon användning uteslutande i livsmedel.

Exporten var den minsta på tio år

Havre är det sädesslag som exporteras från Finland. Även av havreskörden 2018 gick över en tredjedel (dvs. 300 miljoner kilo) på export. Medan havreexporten är etablerad, exporteras andra sädesslag främst sådana år då skörden är större än den inhemska konsumtionen. Under perioden 1.7.2018–30.6.2019 uppnådde endast korn betydande exportsiffror (nästan 80 miljoner kilo).

Bakgrund till statistiken

Naturresursinstitutets statistiktjänster följer med produktionen, användningen, förbrukningen och lagerstatus för inhemsk spannmål utifrån tillgänglig statistik. Både spannmålsbalansen och statistiken över användningen av skörden på gårdarna sammanställs per skördeår. De senaste uppskattningarna gäller skördeåret 1.7.2018–30.6.2019. Statistikuppgifterna finns i Naturresursinstitutets webbtjänst på stat.luke.fi. Spannmålsbranschens samarbetsgrupp lägger ut lägesrapporter för innevarande skördeår fyra gånger om året på sin webbplats.