Nyheter Vilt

Stammen av vitsvanshjort i Finland vintern 2018–2019 bestod av cirka 111 500 individer (95 % konfidensintervall 106 500–117 000 individer). Stammen ökade från året innan med 7,4 procent.

Stammens avkastning uppskattades till 65,6 procent (95 % konfidensintervall 63,4–67,6 %). Könsfördelningen i den vuxna stammen uppskattades till 1,29 honor per hane (95 % konfidensintervall 1,24–1,34). Enligt uppskattning är det övriga bortfallet utöver avskjutning i återstoden av stammen i hela landet om året i genomsnitt cirka 6,7 procent (som lägst cirka 5,2 % och som högst cirka 9,4 %) före nästa jaktsäsong.

Genom att kombinera ovan nämnda nyckeltal inklusive osäkerhetsfaktorerna om stammens storlek och struktur kan man dra slutsatsen att det för att stammen ska sluta öka krävs att cirka 63 000 individer fälls (95 % konfidensintervall 53 000–73 500 individer) på landsnivå under inkommande jaktsäsong.

Storleken på stammen av vitsvanshjort i Finland har uppskattats med en populationsmodell baserad på bayesiansk statistik, med beaktande av kalvproduktion, årligt byte, dess ålders- och könsfördelning samt bortfall till följd av hjortolyckor och stora rovdjur.