Nyheter Klimat, Skog

Programmet Tandem Forest Values, som etablerades för att hylla Finlands 100 år som självständig stat, består av tolv forskningsprojekt inom områdena hållbar skogsskötsel samt nya skogsindustriella produkter och processer. Naturresursinstitutet och SLU – Sveriges lantbruksuniversitet genomför tre gemensamma projekt inom hållbar skogsskötsel.

Naturresursinstitutet och SLU:s studerar i sina projekt granens arvsmassa med fokus på skogsträdsförädling och anpassning till klimatförändringar samt fröförädling och resistens mot sjukdomar hos gran. Projekten stöder ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling av skogsskötseln i föränderliga klimatförhållanden.

”Tandem Forest Values är ett utmärkt verktyg för att öka det skogsrelaterade samarbetet mellan Finland och Sverige. Det behövs insatser för att lösa de gemensamma utmaningarna för forskningen om de boreala skogarna, och därför kommer det nordiska samarbetet att spela en viktig roll även i framtiden. Komplexa problem ska lösas med den bästa expertisen på alla områden”, säger Johanna Buchert, som är överdirektör för forskning på Naturresursinstitutet.

”Finland och Sverige är ledande länder inom barrträdsförädling och skogsgenetik, och de tre nya forskningsprojekten hjälper oss att uppfylla vårt mål för att främja hållbar skötsel av skogarna. Råvaruproduktion är en väsentlig del av en skogsbaserad bioekonomi som är hållbar och lönsam.”

Tandem Forest Values består av tolv bilaterala forskningsprojekt med ett bidrag på totalt cirka 2,3 miljoner euro (24 miljoner kronor). De tvååriga projekten ska fördjupa samarbetet inom skoglig forskning mellan Sverige och Finland.

Luke och SLU forskar tillsammans till exempel granfrön. Foto: Erkki Oksanen.

Läs också