Nyheter Ekonomi, Jordbruk, Landsbygd, Trädgård

Susanna Lahnamäki-Kivelä (M.Sc., Agronom, M.Sc. Ekon.), har valds som koordinator för AgriHubi- kunskapsnätverket. Sin föregångare Sari Forsman-Hugg, intressentchef för Luke, tillträder som forskningsdirektör vid Pellervo ekonomisk forskning PTT i början av juni.

Det ambitiösa målet med det nationella AgriHubi-kunskapsnätverket är för att motivera aktörerna i jordbrukssektorn att arbeta ännu närmare tillsammans för att öka jordbrukets entreprenörsinkomst.

– Den senaste forskningsbaserad kunskap borde erbjudas snabbt för jordbruks- och trädgårdsföretag. Ny är det Temaåret för forskningsbaserad kunskap och alltså den bästa mögliga momentum för att fokusera på tillgängligheten och användbarheten av forskad information. AgriHubi spelar en nyckelroll när det gäller att sammanställa och tillhandahålla fragmenterad information till företagare på ett snabbt och attraktivt sätt, betonar Ilkka P. Laurila, Lukes administrative direktör och ordförande för kompetensnätverkets styrgrupp.

Susanna Lahnamäki-Kivelä har valds som koordinator för AgriHubi.

Styrka från nätverket

Sari Forsman-Hugg, som har haft en stor roll att lade grunden för lanseringen av kompetensnätverket, är nöjd med hur bra idén om AgriHubi har tagits emot. Det finns ett tydligt behov av ett gemensamt kunskapsnätverk.

– Inom utbildning av naturresursbranchen har nya öppningar redan identifierats för närmare samarbete och kompetensutveckling. Genom att öka dialogen och samarbete kan det finska jordbruket stiga till världstoppen i modern finanshantering, dataanvändning och smart jordbruk.

Livslångt lärande är en förutsättning för framgång

Susanna Lahnamäki-Kivelä är särskilt intresserad av teman livslångt lärande på AgriHubi, för innan hon kom till Luke, arbetade hon vid Jyväskylä Yrkehögskola som projektledare för jordbruksprojekt.

Den nya koordinatorn anser att AgriHubis ultimate värde är att stärka samarbetet:

– I ett litet land med snabb strukturutveckling och inför stora globala förändringar måste vi arbeta tillsammans för att erbjuda företagare olika vägar för att förbättra lönsamheten. I synnerhet ny teknologi ger helt nya möjligheter att utveckla drift av gårdar. Företagen måste integreras i forskningsnätverket för att tillgodose branschens forskningsbehov. Villiga gårdar och trädgårdar bör involveras i forskningsprojekt och piloter.

Susanna Lahnamäki-Kivelä kommer från Korpilahti och bor fortfarande i centrala Finland i Saarijärvi Lannevesi. Hon känner bondens vardag.

– Vi odlar specialgrödor på deltid och småskaligt på min hemgård i Korpilahti. Skogsförvaltning spelar också en viktig roll i min hemgård, säger hon.