Nyheter Skog, Statistik

I våra skogar avverkades 2018 sammanlagt 78 miljoner kubikmeter stamved. Skogsindustrins andel av uttaget var 89 procent och 11 procent användes som energived. Enligt Naturresursinstitutets virkesuttagsstatistik ökade den avverkade volymen med nästan sex miljoner kubikmeter jämfört med året innan och slog därmed nytt rekord.

Volymen industrivirke ökade 2018 med nio procent jämfört med föregående år och uppgick till 68,9 miljoner kubikmeter. Andelen timmer var 43 procent och massaved 57 procent av den avverkade volymen. Inklusive små sågverks årliga virkesanvändning uppgick den totala avverkade volymen av stamved för skogsindustrin och för export till 69,2 miljoner kubikmeter. Stamvedsuttaget för energived – det vill säga som skogsflis i värme- och kraftanläggningar eller brännved i småhus – var sammanlagt nästan nio miljoner kubikmeter.

Det totala stamvedsuttaget var 78,2 miljoner kubikmeter, det vill säga en ökning med nästan sex miljoner kubikmeter, eller åtta procent, jämfört med föregående år.

Avverkningarna kom närmare den maximala hållbara avverkningsmöjligheten

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning hösten 2018  uppgår den maximala hållbara avverkningsvolymen i hela landet under den innevarande tioårsperioden 2015–2024 till 84 miljoner kubikmeter stamved per år.  I uppskattningen har man inte tagit hänsyn till alla diversitetsmål och åtagandet att använda skogen som koldioxidsänka.

– År 2018 avverkades det potentiella hållbara virkesuttaget till 93 procent. Under perioden 2015–2018 var det genomsnittliga virkesuttaget 86 procent, säger överaktuarie Jukka Torvelainen vid Naturresursinstitutet.

Foto: Erkki Oksanen

Virkesavgången ökade till nästan 94 miljoner kubikmeter

Avgången ur virkesförrådet erhålls genom att till virkesuttaget adderas mängderna stamved från avverkningsavfall och naturligt död stamved i skogen. År 2018 uppgick dessa mängder sammanlagt till 15 miljoner kubikmeter, varigenom virkesavgången ökade till nästan 94 miljoner kubikmeter. Det var en ökning med sju procent jämfört med föregående år.

– Tillväxten av stamved är cirka 107 miljoner kubikmeter per år. Därför ökade det totala virkesförrådet med cirka 13 miljoner kubikmeter, trots den rekordstora avgången, fortsätter Jukka Torvelainen.