Nyheter Jordbruk, Statistik, Trädgård

De stora omställningarna inom trädgårdsproduktionen fortsatte 2014. Även om antalet företag minskade ökade den totala arealen för trädgårdsproduktion från året innan. I synnerhet grönsaksproduktion på friland och i växthus ökade kraftigt. Sammanlagt 186 miljoner kilo frilandsgrönsaker och 83 miljoner kilo växthusgrönsaker producerades.

kasvik-191633
Bild: Handelsträdgårdsförbundet rf

En signifikant förändring i statistiken över 2014 är den ökade produktionen av grönsaker.

− Eftersom växter som odlats i Finland inte exporteras i nämnvärd grad, konkurrerar den ökade produktionen med importen. Finländarna har kanske också börjat konsumera mer grönsaker, men aktuell information om det saknas, aktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen från Naturresursinstitutet säger.

Rekordstor morots- och matlöksskörd

Även om trädgårdsärt är den viktigaste frilandsgrönsaken om man ser på arealen gav morot den största skörden. I fjol producerades rekordartade 74 miljoner kilo morot. Även matlöksskörden steg till 26 miljoner kilo. Sammanlagt producerades 186 miljoner kilo frilandsgrönsaker.

Över hundra miljoner krukgrönsaker

Produktionen av krukgrönsaker står för den längsta stigande trenden utan avbrott i statistiken över växthusproduktion. År 2014 producerades redan 85 miljoner krukor sallad. Den totala produktionen steg till 108 miljoner krukor.

−    En stor del av kruksalladen säljs klippt i påsar utan kruka. Eftersom produktionen av kruksallad är mycket intensiv, behövdes det bara en växthusareal på 27 hektar för produktionen, Jaakkonen konstaterar.

Betydligt mer tomat och växthusgurka producerades än året innan. Den totala produktionen av växthusgrönsaker ökade med 4,5 miljoner kilo till 83 miljoner kilo. Även om antalet växthusföretagare bara var 565 ökade växthusarealen något. Strukturomvandlingen har varit kraftig också inom växthusproduktionen.

Sommar- och lökblommor klarade sig i produktionen av prydnadsväxter

Produktionen av prydnadsväxter har avtagit i en jämn takt. Den tydligaste förändringen är den minskande produktionen av snittblommor. I fjol var produktionsarealen för snittblommor bara drygt fyra hektar, medan den för tio år sedan var 39 hektar. Snittblommor har delvis ersatts av lökblommor, och 64 miljoner lökblommor drevs i fjol. Den viktigaste lökblomman är tulpan med en produktion på 59 miljoner stycken.

Produktionen av blommande krukväxter (10,5 miljoner krukor) och sommarblommor (39 miljoner krukor) var så gott som oförändrad.

− Å andra sidan har produktionen av sommarblommor avtagit något. Rekordåret för produktionen av sommarblommor var 2002 då produktionen uppgick till 46 miljoner krukor, berättar Jaakkonen.

Bakgrund till statistiken

Uppgifterna i trädgårdsstatistiken insamlas en gång om året via nättjänsten och telefonintervjuer av alla företag som odlar trädgårdsprodukter för försäljning. I förfrågningen i oktober–december 2014 deltog sammanlagt 3 946 företag.
De slutliga uppgifterna publiceras 28.4.2015. Då publiceras också de regionala statistiktabellerna och uppgifterna om växthusföretagens energiförbrukning 2014.

De statistiska tabellerna och graferna finns på Trädgårdsstatistikens webbplats.
Information om publiceringen av trädgårdsstatistiken kan fås per e-post.