Nyheter Jordbruk, Statistik

Enligt uppgifter från de odlare som hittills har svarat på en skördeundersökning blev årets spannmålsskörd liten, vilket också preliminära uppskattningar visade, lika liten som 1998. Potatisskörden var lika stor som i fjol.

Spannmålsskörden uppgick till 2,7 miljarder kilo, vilket motsvarar storleken på spannmålsskördarna i slutet av 1960-talet. Då utökades odlingen av korn genom den expanderande djuruppfödningen.

– Även om priset på spannmål är högre än normalt, medför den knappa spannmålsskörden utmaningar för de spannmålsodlande och djurhållande gårdar som har drabbats av skördeförlust eller liten skörd. De djurhållande gårdarna utfodrar sina djur med den egna spannmålsskörden eller köper fodersäd som är dyrare än tidigare, säger Anneli Partala, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

I år var spannmålsskörden svag i hela Östersjöområdet.

Sädeskornen för havre är mindre än normalt i år, vilket vittnar om en sämre kvarn- och foderkvalitet än normalt.

Går självförsörjningen av råg förlorad?

Rågskörden, 41 miljoner kilo, rasade från fjolåret då skörden var över 110 miljoner kilo, vilket räckte till för självförsörjning. Stora variationer i den årliga skördevolymen är typiska för rågskörden. Att skörden blir mindre än de föregående åren var väntat redan för ett år sedan, då det stod klart att man inte lyckas så en odlingsareal som räcker till för självförsörjning.

Foto: Yrjö Tuunanen

En fjärdedel mindre raps och ryps

Skörden av raps och ryps blir troligen cirka 70 miljoner kilo. Minskningen jämfört med i fjol är över en femtedel. Senast skörden var mindre än så var för fyra år sedan då odlingsarealen också var avsevärt mycket mindre, en fjärdedel mindre än i år.

Även den ekologiska skörden minskade

Havre är det överlägset största ekologiska sädesslaget i Finland. Skörden av ekologisk havre på cirka 45 miljoner kilo är en fjärdedel mindre än i fjol. Skörden av ekologisk råg minskade lika mycket. Andelen ekologisk spannmål av hela spannmålsskörden i Finland är cirka 3 procent.

Bakgrund till statistiken

Naturresursinstitutet samlar in skördeuppgifterna via en nättjänst och med telefonintervjuer från cirka 6 200 gårdar, av vilka 660 är ekologiska gårdar. Den preliminära statistiken omfattar uppgifter från cirka 4 800 gårdar. De slutliga uppgifterna preciseras i mars 2019. Då är kontrollerade uppgifter från samtliga gårdar som deltog i samplet tillgängliga för uträkning av skördemängderna. Informationen om spannmålsskördens kvalitet har erhållits genom att kombinera Naturvårdsinstitutets skördeinformation och Eviras uppföljningsdata om spannmålsskördens kvalitet.

Läs också