Nyheter Jordbruk, Statistik

Spannmålsodlingen upptog över en miljon hektar av åkerarealen 2018. Av spannmålsarealen upptogs över en tredjedel av korn och nästan en tredjedel av havre. Av spannmålsarealen upptog rågen mindre än två procent. Odlingen av bovete har ökat och utgjode på en areal på cirka 2 200 hektar 0,2 procent av spannmålsodlingen i fjol.

– Odlingen av spannmål har backat en aning under de senaste åren. Senaste sommar var den höstsådda arealen för vete och råg synnerligen liten på grund av att man till följda av den regniga hösten 2017 inte kunde så allt höstspannmål som planerat, berättar överaktuarie Anneli Partala vid Naturresursinstitutet.

Vallarealens andel av den totala odlingsarealen har ökat under de senaste åren. En tredjedel, dvs. cirka 763 000 hektar av åkerarealen upptogs av vall. Det gällde främst ensilagearealen som växte med cirka 20 000 hektar.

Kummin odlas mer än ryps

Odlingsarealen för kummin upptog cirka 7 000 hektar år 2003. Därefter har odlingen av kummin ökat och upptog en rekordartad areal på 27 700 hektar i fjol. Odlingsarealen för kummin är klart större än för potatis, ärter eller bondböna och en aning större än för ryps.

– De störta kumminodlingarna finns i kommunerna Somero och Salo. I Somero odlades kummin på ett cirka 750 hektar stort område. Kummin odlades på 38 lantbruk, fortsätter Partala.

Bakgrund till statistiken

Lukes uppgifter ur statistiken Utnyttjad jordbruksareal preciserades slutgiltigt för år 2018.  I statistikdatabasen Stat.luke.fi finns nu uppgifter om odlingsarealer per odlingsväxt och antal gårdar kommunvis och för respektive NTM-centrals område för åren 2013–2018. Statistikdatabasen innehåller också uppgifter om årliga odlingsarealer i hela Finland från år 1920. Preliminära uppgifter om odlingsarealerna 2019 finns att tillgå i juni.