Nyheter Ekonomi, Jordbruk, Landsbygd, Mat, Statistik

Finlands åkrar förväntas i likhet med året innan ge en spannmålsskörd på 3,7 miljarder kilo. Skördeuppskattningarna för brödsädesslagen vete och råg är något lägre än i fjol. Däremot förväntas skörden av korn och havre bli bättre än i fjol. Skördeuppskattningen för raps är bättre än för rybs i år. Även bondböna ser ut att ge en större skörd än i fjol.

Skördeutsikterna, enligt de uppskattningar som gjordes den 18 juli, varierar mellan regionerna och är mestadels medelmåttiga, i vissa regioner goda. Temperaturförhållandena denna sommar har i genomsnitt varit tillfredsställande för grödornas utveckling. Regnmängderna har varierat regionvis, ställvis har det regnat lagom och ställvis har det regnat för mycket med tanke på grödornas utveckling. Vädret i slutet av växtsäsongen kan ännu påverka den slutliga skörden betydligt.

Elonkierto
Skördenivåerna för både höst- och vårvete beräknas bli lägre än året innan. Foto: Luke.

Skörden av brödsäd minskar

Utifrån visuella uppskattningar i juli, blir den totala veteskörden cirka 860 miljoner kilo i år. Skördenivåerna för både höst- och vårvete beräknas bli lägre än året innan. Den mindre totalskörden av vete påverkas också av det faktum att vete odlas mindre.

Rågskörden uppskattas bli mindre än förra året, 86 miljoner kilo. Orsaken är att skörden per hektar uppskattas bli lägre och att odlingsarealen är mindre.

Korn och havre som foder

Den totala kornskörden uppskattas bli 1,6 miljarder kilo. Mängden ligger på samma nivå som i fjol. Odlingsarealen är något mindre än föregående år, men skörden per hektar beräknas bli något större.

Totalskörden av havre uppskattas bli cirka 18 procent större än året innan, det vill säga 1,2 miljarder kilo. I år är odlingsarealen större och skörden per hektar beräknas bli något större än i fjol.

Raps slår rybs, rekordskörd av bondböna

Odlingsarealen av raps har nästan fördubblats från förra året, vilket höjer uppskattningen för den totala rapsskörden till 54 miljoner kilo. Totalskörden av rybs förväntas bli 39 miljoner kilo, vilket är 7 miljoner kilo mindre än i fjol.

Skörden per hektar av bondböna uppskattas bli högre än i fjol. Även odlingsarealen av bondböna har ökat, så den totala skörden blir större än i fjol. En del av arealen av bondböna skördas som ensilage och det påverkar också den slutliga totalskörden.

Även ärtskörden per hektar förväntas bli bättre än i fjol. Totalskörden förväntas uppgå till 34 miljoner kilo.

Bakgrund till statistiken

Lukes skördestatistik grundar sig på de lokala ProAgria Centralernas experters bedömningar av sina egna regioner. Bedömningarna beskriver situationen den 18 juli. Ungefärliga iakttagelser samt lokal sakkunskap ligger till grund för de kommunspecifika bedömningarna. Arealerna för odlingsväxter grundar sig på läget i landsbygdsnäringsförvaltningens datasystem den 18 juli 2016.

Nästa statistik, som beskriver läget den 22 augusti, publiceras den 26 augusti 2016.  

En tabell i anslutning till skördeuppskattningarna finns på webbsidan skördestatistik.