Nyheter Vilt

Enligt Naturresursinstitutets beräkning finns det cirka 2 000 skogsrenar på övervintringsområdet i Suomenselkä i Österbotten. Det är än betydligt ökning från år 2018 då den övervintrande populationen beräknades uppgå till cirka 1 500 djur.

– De tätaste populationerna av skogsren påträffades i området mellan Kuortane, Menkijärvi och Lappo samt på de klippiga lavmoarna mellan Kauhava, Voltis och Kortesjärvi, säger forskare Antti Paasivaara på Naturresursinstitutet.

Några tiotal skogsrenar övervintrade också i området mellan Kronoby, Kaustby och Vetil samt i området mellan Vindala och Alajärvi. De nordligaste övervintrarna påträffades på moarna mellan Reisjärvi och Sievi.

Enligt Antti Paasivaara var kalvarnas andel av populationen på Suomenselkä 13,5 procent, vilket var något mindre än år 2018, men låg ändå inom normalgränserna.

Av den lilla populationen i Soini-Etseri-Karstula påträffades 27 skogsrenar, av vilka cirka 20 procent var kalvar. Populationen håller på att växa och enligt GPS-uppföljning och höstobservationerna verkar det som att den större populationen på Suomenselkä eventuellt breder ut sig till området.

Naturresursinstitutet genomförde flyginventeringarna av skogsren på Suomenselkä 12–18.2 som en del av Naturresursinstitutets och den övriga viltförvaltningens årliga beståndsberäkningar. Förhållandena för inventeringen var utmärkta, med soligt flygväder och tillräckligt med snö, vilket gjorde det lättare att se spåren och skogsrenhjordarna.

Inventeringsområdena fastställdes utifrån en förhandskartläggning utifrån data från GPS-märkta skogsrenar samt observationer från Forststyrelsen, Finlands viltcentral och allmänheten.

Naturresursinstitutet tackar alla som har deltagit i observationerna av skogsrenar.