Nyheter Trädgård

Naturresursinstitutet har inrättat två nya klonarkiv för ursprungsväxter. Konstnärshemmet Casa Haartman i Nådendal har en samling gamla lökblommor och Åbo Museicentral har på Kurala Bybacke en samling med gamla sorter av rabarber, pepparrot och potatislök.

Casa Haartman i höstskrud. Foto: Katri Lehtola.

Etableringen av ett decentraliserat klonarkiv för ursprungsväxter har finansierats med miljöersättning för stöd av genbanksverksamhet. Ersättningen har beviljats det nationella genresursprogrammet som samordnas av Naturresursinstitutet. Stödåtgärden har använts för etablering av ett decentraliserat nätverk av klonarkiv bestående huvudsakligen av offentliga aktörer

Naturresursinstitutets experter valde Casa Haartman, som ägs av Stiftelsen för Åbo Akademi, och det populära museet Kurala Bybacke till klonarkiv för genresursväxter, eftersom de två aktörerna kan förbinda sig till långsiktig verksamhet och är öppna för allmänheten.

– För säkerställande av värdefulla genresurser behöver vi utöver de nationella centraliserade samlingen även aktörer som kan åta sig att fungera som klonarkiv. Till dags dato har det ingåtts åtta avtal om klonarkiv. Utöver klonarkiven för lökblommor och grönsaker finns det avtal om klonarkiv för kultur- och prydnadsapel, dahlia, buskrosor, humle samt örter och naturläkemedel, berättar Elina Kiviharju från Naturresursinstitutet. Hon är samordnare för odlingsväxter i det nationella genresursprogrammet.

De arter och stammar som valts för långtidsförvaring i de nya klonarkiven har anpassats till platsens historia och den tillgängliga ytan.

– Vi har valt växterna och platserna för dem med tanke på att de inte stör den befintliga trädgården eller hotar de växter som redan finns där, beskriver forskare Maarit Heinonen från Naturresursinstitutet.

Förtjusande lökblommor till Casa Haartman 

”Herrgårdstulpan” från Kimitoön. Foto: Sirkka Juhanoja, Luke.

Den mångsidige kulturaktören Axel Haartman (1877–1969) bodde med sin hustru Hedvig i Casa Haartman i 40 år. Det storartade konstnärshemmet omges av en trädgård planerad av arkitekten Erik Bryggman.

I Casa Haartmans trädgård planterades hösten 2018 ett klonarkiv för gamla lökväxter, bestående av 24 olika stammar. Växterna i arkivet har samlats från olika delar av landet, värderats i Naturresursinstitutets projekt och upptagits för långtidsförvaring i institutets centralsamling i Pikis.

Morgonstjärna. Foto: Sirkka Juhanoja, Luke.

I trädgården växer redan från tidigare snöklocka, rysk blåstjärna, vildtulpan och krollilja. Avsikten var att de inte ska påverkas och därför valde man andra arter för klonarkivet.

– Vi ville ha olika höga vårblommande arter som blommar från maj till juni. Dessutom önskade vi att växter som i början av 1900-talet togs hit från Haartmans barndomsmiljö i Sagu och sommarhus i Kimito beaktas i valet av nya växter, säger intendent Ulrika Grägg från Stiftelsen för Åbo Akademi.

– Av tulpanerna är den sällsynta halvdubbelblommande röda och liljetulpanen ”Herrgårdstulpan” hämtade från Kimito, liksom tre narcisser och en pärlhyacint. Två narcisser är ursprungligen från Sagu, konstaterar forskare Sirkka Juhanoja från Naturresursinstitutet, som studera gamla lökblommor.

Gamla grönsaksstammar på Kurala Bybacke

Rabarber ’Queen Victoria’. Foto: Mika Raivonen, Luke.

Åbo Museicentrals by med levande historia på Kurala Bybacke har fått ett klonarkiv för grönsaker, som består av sju stammar potatislök, fem stammar rabarber och fem stammar pepparrot.

Potatislök var den viktigaste odlade löken i Finland ända fram till 1950-talet. Rabarber är en av de gamla kulturväxterna i Finland och har alltid odlats även på Bybacken. Pepparrot odlades ursprungligen som en medicinalväxt och senare som krydda.

– Naturresursinstitutets nationella samling innehåller över 30 olika genetiska stammar av potatislök och av dessa valdes sydfinska stammar för plantering på Bybacken. Ur den förnyade rabarbersamlingen planterades i klonarkivet fyra stammar från Egentliga Finland samt den vanligaste rabarbersorten i Finland ’Victoria’. För Bybacken valdes fem pepparrotsstammar med som insamlats till Naturresursinstitutet samling från Egentliga Finland 2002. Den gamla stammen från Vemo odlas fortfarande yrkesmässigt på orten, säger forskare Terhi Suojala-Ahlfors från Naturresursinstitutet.

Åbo Museicentral är ansvarsmuseum för Egentliga Finland, och därför vill man på Bybacken fokusera på växtstammar från regionen. Bybacken är en resa i tiden till 1950-talet med ängar och hagar samt ursprungliga prydnads- och kulturväxter på gårdarna.

Välkommen på klonarkivens öppning

Öppning av klonarkivet för lökblommor på Casa Haartman lördagen 18 maj klockan 11. Klostergatan 3, Nådendal. Mer information finns på www.casahaartman.fi

Öppning av klonarkivet för grönsaker på Kurala Bybacke söndagen 26 maj klockan 13. Jahnvägen 45, Åbo. Mer information finns på www.turku.fi/kuralankylamaki

 

Ytterligare information:

Finlands nationella genresursprogram: Elina Kiviharju
Avtal om klonarkiv för ursprungsväxter: Maarit Heinonen
Klonarkiv för lökblommor: Sirkka Juhanoja
Klonarkiv för grönsaker: Terhi Suojala-Ahlfors

Konstnärshemmet Casa Haartman: Ulrika Grägg, intendent, tfn 040 866 9777, casa.haartman@stiftelsenabo.fi
Åbo Museicentral/Kurala Bybacke: Paula Saarento, forskare, paula.saarento@turku.fi, och Leena Haimi, leena.haimi@turku.fi