Nyheter Vilt

Enligt sommarinventeringar med skogsfågelhundar var Norra Lapplands ripbestånd nära långtidsmedelvärdet (2008–2020). Medelvärdet är 7,5 ripor per kvadratkilometer, och resultatet av sommarens inventeringar är 7,1 ripor per kvadratkilometer.

Enligt inventeringarna i somras förekom mängder av regionala små variationer vad gäller förekomsten av ripa och sannolikt även ungproduktionen.

– Nästan hälften, 47 procent, av inventeringslinjerna var ”tomma”. Den bakomliggande orsaken är förmodligen den torra sommaren, som på vissa håll försämrade levnadsförhållandena för ripan, säger forskare Antti Paasivaara vid Naturresursinstitutet.

Trots detta var ripbestånden i tre kommuner i Norra Lappland väldigt lika sinsemellan och förökningen lyckades bra. Andelen ungar ökade från 59 procent i fjol till 70 procent och den genomsnittliga flockstorleken från 3,3 fåglar till 4,7 fåglar.

Inventeringen genomfördes i de tre nordligaste kommunerna (Enontekis, Enare och Utsjoki). Uppskattningen av ripbeståndet i Norra Lappland genomförs i ett samarbete mellan frivilliga, Forststyrelsen och Naturresursinstitutet. De frivilliga sköter inventeringen som samordnas av Forststyrelsen. Naturresursinstitutet analyserar och redovisar inventeringsresultaten.

I år var den totala linjelängden i inventeringen cirka 795 kilometer, vilket omfattade jämnt hela Norra Lappland.

Tack till alla som deltog i inventeringen.