Nyheter Skog, Statistik

Råvirkesförbrukningen vid tillverkning av skogsindustriprodukter ökade 2017 för femte året i följd och var den största på tio år. Skogsindustrin använde mer inhemskt råvirke än någonsin, medan förbrukningen av importerat råvirke fortsatte att minska. Andelen inhemskt virke av skogsindustrins virkesförbrukning var den största på nästan fyrtio år. Cellulosaindustrin var den bransch stod för den största förbrukningsvolymen.

– År 2017 uppgick skogsindustrins totala förbrukning av råvirke till nästan 70 miljoner kubikmeter, vilket var tre procent mer än året innan. Förbrukningsrekordet, 76 miljoner kubikmeter, är från 2006. Förbrukningen av skogsindustrins biprodukter, främst sågflis och spån, för tillverkning av skogsindustriprodukter uppgick till nästan tio miljoner kubikmeter, säger Esa Ylitalo, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

Klicka på bilden för att förstora den.

Rekordstor andel inhemskt virke

Skogsindustrin använde 62 miljoner kubikmeter inhemskt råvirke. Detta var tre miljoner kubikmeter, eller sex procent, mer än året innan och även ett nytt rekord. Förbrukningen av importerat råvirke fortsatte däremot att minska – med 12 procent jämfört med året innan – och landade på under åtta miljoner kubikmeter. Enligt Ylitalo var andelen inhemskt virke av skogsindustrins totala virkesförbrukning – nästan 90 procent – den största andelen på nästan 40 år.

Skogsindustrins fabriksområde (foto: Juha Laitila).

Cellulosaindustrin använder mest virke

Råvirkesförbrukningen ökade jämfört med året innan inom alla skogsindustribranscher och för alla virkessortiment. Cellulosaindustrin stod för den största förbrukningen, totalt nästan 33 miljoner kubikmeter råvirke. Enligt statistiken var detta ett nytt förbrukningsrekord för branschen. Sågverksindustrins totala virkesförbrukning ökade till 26 miljoner kubikmeter. Av de olika virkessortimenten användes mest tallmassaved, 17 miljoner kubikmeter. På andra plats kom grantimmer med 14 miljoner kubikmeter.

Största ökningen sågs i Mellersta Finland

– En femtedel av råvirket, eller 14 miljoner kubikmeter, förädlades inom landskapet Södra Karelen. Näst störst var förbrukningen i Kymmenedalen – drygt sju miljoner kubikmeter. I Mellersta Finland uppgick råvirkesförbrukningen till över sex miljoner kubikmeter, vilket var en ökning med en femtedel, det vill säga en miljon kubikmeter, jämfört med året innan, säger Ylitalo.

Läs också