Nyheter Skog, Statistik

År 2016 använde skogsindustrin sammanlagt 67,4 miljoner kubikmeter råvirke. Mängden var fyra procent mer än året innan och sju procent mer än under den föregående femårsperioden i genomsnitt. Förbrukningen av skogsindustrins biprodukter, främst sågflis och spån, uppgick till 9,3 miljoner kubikmeter.

Källa: Naturresursinstitutet, Skogsindustrins virkeförbrukning

– Användningen av inhemskt råvirke ökade från året innan med fem procent till 58,9 miljoner kubikmeter. Mängden var den näst största sedan 2007, berättar överaktuarie Esa Ylitalo från Naturresursinstitutet. Skogsindustrin använde lika mycket importerat råvirke som året innan, sammanlagt 8,5 miljoner kubikmeter.

Cellulosaindustrin den största användaren av virke

Virkesanvändningen ökade från året innan inom såväl trävaru- som massaindustrin. Enligt bransch användes mest råvirke inom cellulosaindustrin, 31,7 miljoner kubikmeter (+5 % från året innan). Mängden inhemskt råvirke som användes inom cellulosaindustrin, 24,5 miljoner kubikmeter, var den största hittills enligt statistiken.

Källa: Naturresursinstitutet, Skogsindustrins virkeförbrukning

Sågindustrin använde 25,4 miljoner kubikmeter råvirke (+6 %). När det gäller virkessortiment användes mest tallmassaved (16,3 milj. m³) och grantimmer (14,1 milj. m³).

En femtedel av råvirket eller 13,3 miljoner kubikmeter förädlades inom landskapet Södra Karelen. Näst mest råvirke användes i Kymmenedalen (7,6 milj. m³) och Lappland (5,6 milj. m³).