Nyheter Ekonomi, Jordbruk, Klimat, Miljö, Skog

Naturresursinstitutet och Qvidja Kraft Ab har tillsammans tagit ett viktigt steg för att introducera miljövänlig energi på marknaden.

Naturresursinstitutet (Luke) har sålt patentansökningarna för den biometanreaktor som man utvecklat till Qvidja Kraft Ab och samtidigt övergick de forskare som stod för utvecklingsarbetet i företagets tjänst.

Metoden både lagrar förnybar energi och producerar biometan med en god verkningsgrad. Den nya metoden främjar uppkomsten av ett kolneutralt samhälle.

Professor Erkki Aura utarbetade den första versionen av reaktorn, där mikrober i myrar producerar metan och vatten av koldioxid och väte. Forskarna Anni Alitalo och Marko Niskanen vid Naturresursinstitutet fortsatte arbetet och har lyckats skapa en bioreaktor som kan såväl producera bränsle som lagra sol- och vindenergi samt vattenkraft.

Reaktorn kan även förädla träråvara till ytterst ren metan, som efter trycksättning kan användas som bränsle i trafiken.

– Den nu utvecklade mikrobiologiska metoden är lätt skalbar och lämpar sig för både centraliserad och decentraliserad energiproduktion, sammanfattar forskargruppen.

Avtalet mellan Qvidja Kraft Ab och Naturresursinstitutet är en viktig öppning för Naturresursinstitutet när det gäller överföringen av uppfinningar som utvecklats inom forskningen till praktisk användning. Under det långa utvecklingsarbetet har man gjort flera uppfinningar, som man sökt patent för.

– Ända upp till regeringen önskar man samarbete mellan vetenskapen och näringslivet för kommersialisering av innovationer. Här har vi det nu, då det är som bäst, konstaterar Qvidja Krafts styrelseordförande Ilkka Herlin.

– Forskningens inflytande ligger i det faktum att forskningsresultat produktifieras och överförs till företag. Det är viktigt för Naturresursinstitutet att vår forskning skapar förutsättningar för ny bioekonomisk affärsverksamhet, konstaterar generaldirektör Mari Walls.

I anslutning till affären övergår två av Naturresursinstitutets forskare i Qvidja Kraft Ab:s tjänst. Detta gör att utvecklingsarbetet kan fortsätta. Utvecklingen av reaktorerna och nya produkter fortsätter i ännu större omfattning än hittills hos Qvidja Kraft.

– Jag följde på nära håll när pulled havre kom till, och utvecklingen var likartad. Det krävs enträgenhet, frihet att göra försök och misstag, att låta forskningen ”krocka” med människor från olika branscher – och en frenetisk vilja att lyckas. Vi har för handen en epokgörande metod vad gäller förnybar energi, och ett toppteam samlat, konstaterar Saara Kankaanrinta, den ena grundaren av och styrelsemedlem i Qvidja Kraft.

Qvidja Kraft Ab är ett trä- och biogasföretag som utvecklar lösningar för förnybar energi både på gårdsnivå och i industriell skala.

Läs också