Nyheter Trädgård

Arbetshälsa och produktivitet ska befrämjas med hjälp av projektstöd i 30 företag inom trädgårdsbranschen. Fokus ligger på små och medelstora företag, där arbetssätten har utvecklats endast lite. Rekryteringen av företag till projektet påbörjas omedelbart.

Utvecklingsprojektet genomförs av Naturresursinstitutet (Luke), föreningen Työtehoseura (TTS) och Potatisforskningsinstitutet (Petla). Projektet är nationellt och pågår 1.4.2018–31.7.2020.

Pilotförsök ska söka bra praxis som kan införas inom hela branschen

I projektet ska man identifiera vilka utmaningar och på andra sidan resurser det finns i trädgårdsbranschens företag för att upprätthålla arbetshälsan och utveckla produktiviteten. Projektet har sin utgångspunkt i de förändringar i trädgårdsbranschens verksamhetsmiljö som följer av att konkurrensen blir hårdare och av att arbetstagare och företagare föråldras. Allt fler studerande som söker sig till trädgårdsbranschen är vuxenstuderande som överväger branschbyte.

Foto: Tiina Mattila, Luke.

Projektet riktar sig till små och medelstora företag som inte har varit med i utvecklingsprogram och där utvecklingen av de egna arbetssätten har varit föga.

– En ökad produktivitet och förbättrad arbetshälsa är väsentliga frågor för småföretagare, inte minst med avseende på en förlängning av arbetskarriären. Utöver dessa målsättningar strävar vi efter att hitta utvecklingsmodeller som bygger på samarbete mellan företagen samt bilda företagspar eller -grupper, som genom att gemensamt komma med idéer kan åstadkomma verksamhetssätt som kan tillämpas även på bredare front, berättar forskaren Ulla Ovaska på Luke.

De observationer som görs i företagens utvecklingsprojekt ska utnyttjas genom att ta fram material till utbildningar och beledsagande material som ordnas av Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård. Med hjälp av informationen förstärks företagshälsovårdens möjligheter att hjälpa företag inom små sektorer.

– På detta sätt sprids informationen till hela trädgårdsbranschen, och andra företag i branschen får förhoppningsvis en boost i sin egen vardag av det arbete som görs i projektet, tillägger Ovaska.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA). Projektet koordineras av Naturresursinstitutet.

Kontakter och ytterligare information:

Ulla Ovaska, tfn 029 532 6418, e-post ulla.ovaska@luke.fi