Nyheter Statistik

Fiskodlarna producerade cirka 14,3 miljoner kilo matfisk för försäljning 2018, varav 92 procent var regnbåge. Förutom regnbåge producerades i Finland cirka 0,8 miljoner kilo sik för matbordet. Produktionsmängderna av regnbåge och sik har förblivit oförändrade under de senaste åren. Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets vattenbruksstatistik.

Cirka hälften av den matfisk som odlas i Finland har redan länge producerats på Åland, så även förra året. Ålands andel av havsområdets matfiskproduktion var nästan 60 procent.

Matfiskproduktion (orensad fisk) och produktionens värde (deflation: levnadskostnadsindex).

Matfiskproduktionens värde sjönk något från förra året

Matfiskproduktionens värde beräknades till 73,5 miljoner euro, vilket är cirka åtta procent lägre än året innan.  Detta påverkades av det lägre producentpriset på regnbåge.

– Regnbågsodlare fick ungefär femtio cent mindre för regnbåge än året innan. Producentpriset på sik var däremot lite högre än året innan, berättar forskare Leena Forsman från Naturresursinstitutet.

Fiskodling i cirkulationsvattensystem ökade lite

Fiskodlingens övergödande påverkan på vattendrag har minskat betydligt tack vare att matningen av fiskarna och fodret har utvecklats.  Enligt Naturresursinstitutet har den totala belastningen minskat med cirka 70 procent från och med början av 1990-talet. Cirkulation av vattnet i odlingssystemet är ett nytt sätt att minska påverkan på vattendrag. Förra året producerades cirka 0,6 miljoner kilo matfisk vid fiskodlingsanläggningar med ett cirkulationsvattensystem. Produktionen ökade lite i jämförelse med året innan.

Fiskyngel odlades som förut

Fiskyngel odlas både för plantering i vattendrag och för fortsatt odling vid andra fiskodlingsanläggningar. Förra året producerades cirka 50 miljoner fiskyngel. Knappt 30 miljoner yngel planterades ut i vattendrag och 20 miljoner yngel odlades vidare till matfisk, främst regnbåge och sik. Cirka hälften av de fiskar som planterades ut var sikyngel. I siffrorna ingår inte nykläckta yngel.

Med undantag av insjölax- och öringsyngel producerades cirka lika många olika fiskarter för plantering som under tidigare år. I jämförelse med året innan fick man hälften mindre insjölaxyngel och en fjärdedel mindre insjööringsyngel. Värdet för yngelproduktionen uppskattades till 27 miljoner euro.