Nyheter Skog, Statistik

År 2019 producerades sammanlagt 363 000 ton träpellets i Finland, vilket innebär en minskning med 6 procent jämfört med året innan. Importen av träpellets till Finland var den största någonsin, medan exporten stod för den lägsta noteringen så länge statistiken har förts.

Enligt överaktuarie Esa Ylitalo vid Naturresursinstitutet innebar 2019 slutet på en tillväxtsvit, där produktionen av träpellets hade ökat med en femtedel två år i rad. År 2019 uppgick produktionen av träpellets i Finland till totalt 363 000 ton. Detta var 6 procent mindre än året innan, då produktionen slog nytt rekord.

Importen nådde toppnivå – exporten var den lägsta någonsin

År 2019 slog den finska pelletsimporten nytt rekord, totalt 101 000 ton. Importen ökade med 6 procent jämfört med året innan. Tre fjärdedelar av den kom från Ryssland och resten mest från Baltikum.

– Exporten av träpellets minskade däremot jämfört med 2018 med nästan en tredjedel till 30 000 ton, vilket var den minsta statistikförda volymen hittills, säger Ylitalo.

– Cirka 70 procent av exporten gick till Danmark. Exportrekordet för träpellets är från 2008, då exporten uppgick till 227 000 ton, dvs. nästan åtta gånger så mycket som för närvarande.

Den skenbara konsumtionen av träpellets (produktion + import – export) i Finland var 433 000 ton, nästan densamma som rekordåret 2018.

Pellets används mest i värme- och kraftverk

Pelletstillverkarnas leveranser av finsktillverkade pellets – 333 000 ton – låg på samma nivå som 2018. Mängden träpellets som gick till värme- och kraftverk samt storfastigheter ökade med 5 procent till 282 000 ton. Mängden som levererades till privathushåll och lantbruk minskade med nästan en femtedel till 51 000 ton.

Andelen pellets av träbränsleförbrukningen i Finland är liten

– Även om användningen av träpellets i värme- och kraftverk har ökat de senaste åren är deras andel av den totala förbrukningen av fasta träbränslen endast några procent. Även i småhus utgjorde träpellets endast cirka en procent av träbränslena, säger Ylitalo.

Stora pelletsvolymer i Europa

Enligt den senaste statistiken från den europeiska bioenergiorganisationen Bioenergy Europe uppgick den totala produktionen av träpellets inom EU till 16,9 miljoner ton 2018. Störst var pelletsproduktionen i Tyskland – 2,4 miljoner ton. Inom EU ökade förbrukningen av träpellets till 26,1 miljoner ton, varav en stor del skeppades till EU-området från Nordamerika. Storbritannien hade den överlägset största förbrukningen av pelletsenergi, totalt 8,5 miljoner ton.

Om statistiken

Uppgifterna om produktionen och leveranserna av träpellets i Finland samlas in direkt från pelletstillverkarna. Export- och importuppgifterna sammanställs utifrån Tullens utrikeshandelsstatistik.