Nyheter Jordbruk, Mat, Statistik

Enligt Naturresursinstitutets (Luke) färska statistik började producentpriserna på spannmål stiga hösten 2018. Producentpriserna på kött och ägg stiger också.

För brödvete av baskvalitet fick odlarna 2018 i genomsnitt 194 euro per ton, vilket är 24 procent mer än året innan. År 2018 var det genomsnittliga baspriset på foderkorn 172 euro per ton, vilket är 32 procent högre än föregående år. Producentpriset på råg var i genomsnitt 181 euro per ton, 10 procent högre än året innan. Det motsvarande baspriset på havre var 178 euro per ton, 32 procent högre än föregående år.

– Producentpriserna på spannmål steg särskilt i slutet av året så att de månatliga priserna steg till en likadan nivå som rådde för fem eller sex år sedan, beroende på spannmålsslag, säger överaktuarie Sirpa Karppinen på Luke.

Priserna på nötkött och svinkött steg för andra året i rad

År 2018 betalade slakterierna i genomsnitt 3,50 euro per kilo till producenterna. För svinkött betalades 1,55 euro per kilo. Båda är tre procent högre än året innan. Producentpriset på kycklingkött steg också med två procent, till 1,32 euro per kilo.

– För lammkött fick producenterna i genomsnitt 3,78 euro per kilo och år, det vill säga två procent mer än året innan. Det månatliga priset varierade så att det steg till över 4 euro i början av 2018 och sjönk till 3,54 euro i slutet av året, säger Sirpa Karppinen.

Producentpriserna på mjölk och matpotatis var oförändrade jämfört med 2017

År 2018 betalade mejerierna till mjölkproducenterna i genomsnitt 38,45 cent per liter mjölk, vilket är ungefär ett lika högt pris som året innan. I priset ingår inte efterlikvid eller produktionsstöd för mjölk. Uppgifter om de efterlikvider som betalades till producenterna 2018 samlas in från mejerierna i mars–april 2019.

Det genomsnittliga producentpriset på matpotatis på årsnivå var 0,19 euro per kilo, vilket är något högre än föregående år.

Foto: Rodeo

Uppgifter om ägg från höns frigående inomhus respektive frigående utomhus

Sedan början av 2018 har statistiken över ägg från höns frigående inomhus förts åtskild från statistiken över ägg från höns frigående utomhus. Granskat enligt produktionssätt fick en producent i genomsnitt 1,38 euro per kilo för ägg från höns frigående utomhus, 1,09 euro per kilo för ägg från höns frigående inomhus och 0,89 euro per kilo för ägg från höns i inredda burar. För ekologiska ägg betalades 2,67 euro per kilo.

År 2018 uppgick det genomsnittliga producentpriset på ägg av klass A till 1,09 euro kilo. Jämfört med 2017 hade priset stigit med sju procent.

Bakgrund till statistiken

Producentpriset är det pris som jordbrukaren får för sina lantbruksprodukter exklusive moms. Uppgifterna om producentpriserna baserar sig på enkäter riktade till de första köparna, dvs. till mejerierna, slakterierna, jordbrukshandeln, industrin som använder spannmål samt ägg- och potatispackerierna. Uppgifterna samlas in månatligen.

De statistiska tabellerna relaterade till meddelandet finns på webben i tjänsten stat.luke.fi/sv.