Nyheter Fisk

Forskare vid Naturresursinstitutet (Luke) åker ut på sin årliga forskningsresa på Östersjön den 22 september 2020. Resan görs med Finlands miljöcentrals (SYKE) forskningsfartyg Aranda och man samlar in information om strömmings- och vassbuksbeståndens situation.

Strömmingsbeståndet i Bottenhavet är av störst intresse, men på resan samlas uppgifter in om bestånden av strömming och vassbuk samt om de övriga fiskarter som fastnar i trålen även söder om Åland och från Finska viken ända till vattnen i närheten av Hogland. Resan pågår i cirka två veckor.

Resan görs på Coronapandemins villkor

I år är forskningspersonalen cirka en tredjedel mindre än normalt, eftersom alla ska ha egen hytt på grund av Coronarestriktionerna. Forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet – SLU kan inte heller delta i resan på grund av Coronarestriktionerna och därför gör Sverige i år undantagsvis sin egen andel av åldersbestämningen utgående från otoliterna (fiskarnas öronstenar) hos alla provströmmingar ur Bottenhavet.

–  På grund av att så lite personal deltar i forskningsresan torde vi vara tvungna att under resan frysa in en stor del av fiskproverna för senare hantering (t.o.m. åldersbestämning) på land, berättar Lukes forskare Jukka Pönni.

Om det är möjligt under resan samlar vi också strömmingprover för andra aktörer, som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Naturhistoriska riksmuseet (NRM).

Ekolodning och provtrålning ger information som är oberoende av det kommersiella fisket

Bottniska viken är ett område om vars strömmingsbestånd Finland är det enda landet som samlar information genom ekolodning och provtrålning. Strömmingen i Bottniska viken är det överlägset viktigaste fiskbeståndet för fiskeriet i Finland.

Uppgifterna om storleken på strömmings- och vassbuksbestånden inhämtas genom ekolodning. Fiskbeståndets sammansättning utreds genom provtrålningar. Förväntningarna är att få tillräckligt med material om mängden strömming och vassbuk i fångststorlek. Dessutom hoppas man även få information om storleken på de olika årsklasserna och kanske preliminär information om årsklassen 2020 av strömming och vassbuk. Det kan hända att största delen av de unga individerna av strömming befinner sig nära kusten utom räckhåll för provtrålen och därför blir informationen om årsklassens storlek mer tillförlitlig med tiden, ofta först från över 2 år gamla strömmingar.

Ekolodsundersökningar av strömming och vassbuk görs årligen i september–oktober och är en del av den uppföljning av fiskbestånd som EU förutsätter. Undersökningarna finansieras ur Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) operativa program för Finland 2014–2020.

De uppgifter som samlats in under resan används främst av Internationella havsforskningsrådet (ICES), som ger en rekommendation om de största hållbara fångstvolymerna.