Nyheter Ekonomi, Jordbruk

VTT och Naturresursinstitutet utvecklar en ny intelligent och konkurrenskraftig teknikplattform för att förbättra mjölkgårdarnas lönsamhet. I förlängningen hoppas man på en kommersialisering genom samarbetspartnernas egna satsningar. I lösningarna förenas ren finländsk mjölkproduktion samt optiska mättekniker, datatrafik och digitalisering, vilka gör att exempelvis kvalitetsmätningar av mjölken och fodret i realtid blir rutiner på mjölkgårdarna. Lösningarna kommer att testas i praktiken på Naturresursinstitutets försöksgård i år och nästa år.

Vårt land är känt i världen för sin högklassiga jordbruksproduktion och som en producent av ren och säker mat. Exempelvis undviks onödig användning av antibiotika i Finland. I Finland finns även gedigen kompetens inom utnyttjande av optiska mättekniker, datatrafik och digitalisering. VTT:s och Naturresursinstitutets gemensamma forskningsprojekt SmartFarm eftersträvar genom att kombinera dessa en förnyad typ av mjölkproduktion som stöds av nya lösningar.

GrainSense Oy:s mätinstrument för fältbruk är med i SmartFarm-projektet. GrainSense är ett spin-off-företag från VTT. Med det instrument som GrainSense har utvecklat kan bl.a. protein och fukt mätas i säd och inom kort även i hö. (BILD: GrainSense Oy)

”Dagens mjölkgårdar behöver omedelbar, snabb och tillförlitlig information i realtid om mjölkens och ensilagets kvalitet, en information som hittills varit bristfälligt tillgänglig”, säger projektchef Mikko Utriainen vid VTT.

”Fortlöpande information om mjölkens och ensilagets sammansättning ger möjligheter att förbättra produktiviteten med hjälp av styrning av utfodringen och optimering av förhållandet insats-produktion. En mätning av mjölkens fett- och proteinhalter på gårdsnivå, som uppfyller kraven på produktionsuppföljning, skulle dessutom kunna ersätta åtminstone en del av laboratorieproverna”, tillägger projektchef Matti Pastell vid Naturresursinstitutet.

Forskarna Sami Siikanen (VTT) och Sari Kajava (Naturresursinstitutet) planerar ett mätsystem för mjölkhalterna på Naturresursinstitutets försöksgårds mjölkningsstation i Maaninka. (BILD: VTT)

Redan att känna till ensilagets torrsubstanshalt skulle göra det märkbart lättare att optimera utfodringen. Utöver att ge ny och noggrannare mätdata vill projektet utveckla informationens tillgänglighet och sambruk av olika system.

En enkät som genomförts inom projektet visar att mjölkgårdarna anser att bl.a. en höjning av mjölkens protein- och fetthalt samt fodrets energiinnehåll är viktiga lönsamhetshöjande faktorer. Endast 25 procent av mjölkgårdarna var nöjda över sin nuvarande lönsamhet. Hela 93 procent anser att det är viktigt att förbättra lönsamheten genom att optimera insats-produktionspriserna och 82 procent att det är viktigt att öka arbetets produktivitet. Utriainen säger att båda frågorna kan besvaras med hjälp av teknik och digitalisering. I enkäten ansåg bara 33 procent av gårdarna att en ökning av lantbruksstöden är viktig. Detta torde visa på behovet av att satsa på teknik i jordbruket.

Projektet, som inleddes hösten 2017, finansieras av Business Finland och företagspartner är Faba osk, Mtech Digital Solutions Oy, GrainSense Oy, PehuTec Oy och Spectral Engines Oy.

”Globalt ökar satsningarna på lantbruksteknik och finländsk spetskompetens inom branschen har potential för internationell business”, tror specialist Pirjo Hakanpää vid Business Finland.

”Även företagen ser fram emot kommersiellt användbara resultat och närmare kommersiellt samarbete mellan företagen via projektet”, säger utvecklingschef Hannu Myllymäki vid Faba.

”Företags- och forskningspartner inom SmartFarm-projektet har vittomfattande kunskaper om kundernas behov, program samt tekniska möjligheter. Detta är viktigt i början av utvecklingen av nya produkter och hjälper tillväxtföretag som våra att nå framgång på den internationella marknaden”, säger tekniska chefen Uula Kantojärvi vid Spectral Engines Oy.