Nyheter Jordbruk, Mat, Trädgård

Såväl bryggerier som odlare är intresserade av inhemsk humle. Naturresursinstitutet undersökte över tusen prover på finsk humle som medborgare skickat in. Tjugo av dessa valdes till ett odlingsförsök som inleddes i höstas. En del av de valda humlesorterna har använts för att tillverka öl, mjöd eller hembryggt öl i årtionden.

I Finland har humle odlats i århundraden, men på grund av importerad humle upphörde odlingen nästan helt från början av 1850-talet. Då antalet små bryggerier ökade på 2010-talet ökade intresset för hantverksöl. Samtidigt framförde flera bryggerier och odlare sin önskan till Naturresursinstitutet om att få humle som är anpassad till finska förhållanden för att odlas på åkrar.

Finlands korta växtsäsong och sommarens långa dagar lämpar sig inte för utländska humlesorter som oftast börjar blomma först i augusti–september. Då hinner skörden inte bli mogen.

Finsk humle till ölbryggning

Naturresursinstitutet har eftersträvat att möta utmaningen genom att efterlysa humleväxter som fortfarande finns i Finland och producerar kottar 2017–2018. Målet har varit att hitta de lämpligaste och genetiskt mest unika växtbestånden som lämpar sig för ölbryggning. Tusen undersökta inhemska humleväxter har visat sig vara genetiskt annorlunda än de förädlade sorter som är tillgängliga. Utöver arvsmassan har även kemikaliska egenskaper som är viktiga för ölbryggningen undersökts i de kottprover som medborgarna skickat in. Isomeriserade alfasyror ger ölet dess typiska beska och öl smaksätts med aromatiska föreningar som finns i humlen.

– Finska humlesorter har klassificerats utifrån deras flyktiga kongener[HM(1]  i fyra olika huvudprofilgrupper, och från var och en av dessa grupper har humlesorter valts till fortsatta undersökningar. På så vis är det möjligt att få olika aromer till de valda sorterna i fortsättningen. Vi kommer i fortsättningen att utöver kemiska egenskaper även undersöka kottarnas organoleptiska kvalitet, säger Juha-Matti Pihlava, forskare vid Naturresursinstitutet och ansvarig för analyserna.

Produktion av humleplantor inleds

Syftet med försöken kring jämförelse av bestånd och odling är att till plantproduktion välja de från fem till sju humlesorterna som är bäst för odling och ölbryggning. Då Naturresursinstitutet inlett försöksodlingar har institutet erhållit information om hur det i praktiken är möjligt att inleda humleodling i Finland. Detta är viktigt, eftersom vi i Finland för närvarande inte har mycket erfarenhet av professionell humleodling.

Med tanke på plantproduktion och odling är det en utmaning att humlens växtsjukdomar som värst kan innebära betydande skördeförluster.

– Naturresursinstitutet har tagit fram virusfria plantor för odlingsförsök och avsikten är att framöver även få högklassigt förökningsmaterial för plantskolor, säger Jaana Laamanen, forskare vid Naturresursinstitutet.

Förutom att användas vid tillverkning av öl kan humle även användas i andra produkter. Detta skulle öka humleodlingens lönsamhet. De höga kostnaderna som i synnerhet uppkommer vid anläggningen av odlingar syns i produktionens lönsamhet under flera år. Utöver kottarna kan även humlens stjälkar och blad utnyttjas. Stjälkarnas fibrer kan utnyttjas i specialprodukter och till exempel bladen innehåller effektiva antioxidanter som kan användas som ingrediens i livsmedel för att förbättra hållbarhet.

Beställ undersökning om unikhet från Humletjänsterna

Till följd av humleforskning har Naturresursinstitutet under denna vinter lanserat Humletjänster, där kunder för sin egen humleväxt kan beställa en undersökning om genetisk unikhet och en analys om kemiska egenskaper.     Via Humletjänster är det även möjligt att ur kundernas egna plantbestånd producera plantor som rengjorts från skadegörare. Med en genetisk undersökning är det möjligt att klarlägga om alla humleplantor på samma gård är genetiskt likadana. Detta kan vara viktigt för att lägga till just det önskade beståndet för odling. Den kemiska analysen berättar om de skördeegenskaper som är viktiga för bryggning av öl.

Pyhäjärvi-instituutti och Naturresursinstitutet ordnar den 17 mars 2021 webbinariet Odlingen av humle utvecklas – vilket är nuläget? där både forskares och odlares synpunkter och erfarenheter om utvecklingen av humle hörs. Under evenemanget presenteras bland annat aktuella resultat inom humleforskning, försöksodlingar och mångsidiga alternativ för användning av humle.