Nyheter Jordbruk, Landsbygd

Den kraftiga strukturomvandlingen inom mjölkproduktionen kräver kontinuerliga investeringar av mjölkgårdar. Naturresursinstitutet (Luke) har som mål att främja förnuftiga investeringsbeslut med en ny beräkningsmetod. Metodens lönsamhetsgranskning beaktar riskerna för investeringen. Målet är att den inhemska mjölkproduktionen ska kunna fortsätta på en ekonomiskt stabil grund.

lehmat
Foto: Anna-Maija Heikkilä, Luke.

Finländska mjölkproducenter har varit ganska skyddade mot fluktuationer i världsmarknadspriserna. Importens och exportens betydelse för mjölksektorn ökar emellertid kontinuerligt och till följd av det inverkar fluktuationer i efterfrågan och utbud på världsmarknaden också på det pris som den finländska producenten får för mjölken i ökande grad.

Utöver prisfluktuationer på mjölk måste producenterna också beakta prisfluktuationer på produktionsinsatser, som kan förorsakas av exempelvis väderleksförhållanden som påverkar foderproduktionen eller av prisfluktuationer på energi, säger Lukes forskare Olli Niskanen, som utvecklat verktyget.

Mjölkproduktionens aktuella prisrisker granskas i Lukes undersökning, där målet är att varje företagare som investerar och finansiären av investeringen utan illusioner kan bedöma de risker hen med åtgärden får bära.

De lönsamhetskalkylerna för investeringar i produktionsbyggnader som för närvarande används innehåller inte en egentlig riskgranskning, trots att man med många flera prisalternativ för insatser och avkastning uppgör en kalkyl för hur känsligt resultatet är. MARISKI, som räknaren heter, har utvecklats för att komplettera dessa kalkyler, som i första hand fokuserar på att granska gårdens likviditet. MARISKI anger i synnerhet lönsamheten hos investeringar i produktionsbyggnader och i beräkningen kan flera olika riskfaktorers inverkan på resultatet beaktas samtidigt, säger Lukes forskare Anna-Maija Heikkilä, som är den andra av de två personer som utvecklat verktyget.

Med hjälp av MARISKIkan man utvärdera sannolikheten för investeringens lönsamhet när man känner till investeringskostnaden. Av de grafiska utskrifterna kan man också enkelt utläsa vilken inverkan på slutresultatet ett investeringsstöd och kostnaden för en djurplats har.

Räknaren MARISKI (på finska) kan fritt laddas ned på Lukes webbplats.

Räknaren utvecklades i samband med forskningsprojektet Hintavaihtelut riski maidontuotannon investointien kannattavuudelle ─ riskin arviointi ja hallinta uuteen tarkasteluun (MARISKI). Undersökningen finansierades av Luke samt Gårdsbrukets utvecklingsfond Makera och Nordeas Lantbruksstiftelse.