Nyheter Skog, Statistik

Ökningen av skogsindustrins råvirkesförbrukning fortsatte 2018 för sjätte året i följd. Förbrukningen överskred 70 miljoner kubikmeter för första gången på över tio år. Skogsindustrin använde mer inhemskt råvirke än någonsin och förbrukningen av importerat råvirke började också öka. Cellulosaindustrin var den bransch stod för den största förbrukningsvolymen.

– År 2018 uppgick råvirkesförbrukningen inom skogsindustrin till totalt 74 miljoner kubikmeter, vilket var nästan fyra miljoner kubikmeter mer än året innan och dessutom den fjärde största volymen genom tiderna. Den största förbrukningen av råvirke, 76 miljoner kubikmeter, sågs 2006, säger överaktuarie Esa Ylitalo från Naturresursinstitutet (Luke).

Foto: Juha Laitila

– Utöver råvirke använde skogsindustrin för tillverkning av skogsindustriprodukter cirka 10 miljoner kubikmeter sågflis och spån, vilket var lika mycket som förbrukningen 2017.

Inhemskt råvirke slog nytt rekord

Skogsindustrin använde 64 miljoner kubikmeter inhemskt råvirke. Det var fyra procent mer än förbrukningen 2017 och mer än någonsin tidigare.

Förbrukningen av importerat råvirke, som minskat de fyra föregående åren, ökade igen. Förbrukningen av importerat råvirke ökade med en femtedel jämfört med året innan till nio miljoner kubikmeter. Enligt Ylitalo var förbrukningen av importerat råvirke mer än dubbelt så stor rekordåret 2006 jämfört med 2018 och importen täckte då en fjärdedel av den totala råvirkesförbrukningen.

Cellulosaindustrin använder mest virke

Råvirkesförbrukningen ökade jämfört med året innan för alla virkessortiment och inom alla branscher, med undantag av den halvkemiska massaindustrin och annan trävaruindustrin. Cellulosaindustrin stod för den största förbrukningen, totalt över 35 miljoner kubikmeter råvirke. Det var en ökning med nio procent jämfört med föregående år och enligt statistiken ett nytt förbrukningsrekord för branschen. Sågverksindustrins råvirkesförbrukning ökade med tre procent till 27 miljoner kubikmeter.

Av de olika virkessortimenten användes mest tallmassaved, 19 miljoner kubikmeter.

– Förbrukningen av tallmassaved ökade med två miljoner kubikmeter och var den största någonsin. På andra plats kom grantimmer med 15 miljoner kubikmeter, säger Ylitalo.

Mest råvirke användes i Sydöstra Finland – ökningen var störst i Mellersta Finland

Närmare en femtedel av råvirket, eller 14 miljoner kubikmeter, förädlades inom landskapet Södra Karelen. I både Mellersta Finland och Kymmenedalen överskred förbrukningsvolymerna åtta miljoner kubikmeter råvirke. I Mellersta Finland ökade råvirkesförbrukningen med över två miljoner kubikmeter jämfört med föregående år, dvs. med nästan 40 procent.