Nyheter Skog, Statistik

År 2016 avverkades rekordartade 61,8 miljoner kubikmeter virke för industrin. Mängden avverkning av timmer steg med sex och massaved med fem procent från året innan.

Bild: Erkki Oksanen, Luke

Skogsindustrin utvecklades fortsatt positivt under 2016, vilket ledde till nytt avverkningsrekord för industrivirke, 61,8 miljoner kubikmeter. Mängden avverkning var 3,3 miljoner kubikmeter, dvs. sex procent mer än året innan och 17 procent större än medeltalet av avverkningar under den föregående tioårsperioden.

Även utländskt virke importerades för industrins behov. Mängden importerat virke, 9,3 miljoner kubikmeter, var två procent större än året innan.

Största delen av virket kom från rotköp av privata skogar

Cirka fyra femtedelar av det inhemska virke som går till industrins användning samlades från privata skogar, i vilka avverkades allt som allt 51,1 miljoner kubikmeter virke. Genom rotköp av privata skogar samlades 42,4 miljoner kubikmeter virke, vilket var 11 procent mer än 2015. Mängden leveransköp av virke minskade däremot med 13 procent till knappt nio miljoner kubikmeter.

I skogsindustribolagens och statens skogar avverkades råvirke för industrin sammanlagt 10,7 miljoner kubikmeter. Volymen var tre procent högre än året innan.

De största avverkningarna gjordes i Savolax och Mellersta Finland

År 2016 gjordes de största avverkningarna i virkesrika områden i landskapen Södra Savolax, Mellersta Finland och Norra Savolax. I Södra Savolax avverkades 6,9, i Mellersta Finland 6,0 och i Norra Savolax 5,9 miljoner kubikmeter industrivirke.

Av avverkningen 2016 var 26,0 miljoner kubikmeter timmer och 35,8 miljoner kubikmeter massaved. Mängden timmer steg med sex och massaved med fem procent från året innan.

Vid sidan av industrivirke avverkades 2016 något över 5 miljoner kubikmeter energived. Av denna volym var 2,8 miljoner kubikmeter kvistade träd och helträd. Det övriga virket, dvs. stubbar och toppmassa, gav sammanlagt 2,3 miljoner kubikmeter energived.