Nyheter Vilt

Gemensamt meddelande från Naturresursinstitutet, Finlands viltcentral, Polisinrättningen i Östra Finland, Forststyrelsen och Finlands naturskyddsförbund

Naturresursinstitutet samordnar ett nytt projekt som ska öka acceptansen för varg och lindra de konflikter som är förknippade med vargen. Genom att förbättra tillgången till information och ta fram konkreta åtgärder vill man komma åt vargskador, vargrädsla och illegal vargjakt.

– Vi är flera aktörer som samarbetar i projektet och vill engagera medborgarna i en dialog. Samarbete och dialog är viktiga verktyg speciellt i kontakterna med dem som lever i vargtrakter, säger Katja Holmala som är forskningschef på Naturresursinstitutet.

Bättre spårningsmetoder ökar förtroendet mellan parterna

Projektet ska bidra till etableringen av ett stabilt vargbestånd med en gynnsam skyddsnivå.  Detta är i linje med Jord- och skogsbruksministeriets stamförvaltningsplan för varg. En av indikatorerna för gynnsam skyddsnivå är antalet vargkullar per år.

Beräkningarna av vargbeståndet har länge utgått från observationer och radiospårning.

– Dna-prover har samlats in sedan 2015 och genom att analysen proverna har det blivit möjligt att fastställa vargreviren på ett mer exakt och transparent sätt. Vi arbetar under projektet med att utveckla metodiken, så att det genom insamling av prover ska vara möjligt att med rimliga kostnader täcka största delen av vargreviren med fokus på att fastställa antalet vargkullar med hjälp av dna-analys, säger forskningsprofessor Ilpo Kojola från Naturresursinstitutet.

Organisationerna samarbetar och delar på uppgifterna på brukligt vis

Det sexåriga projektet LIFE BorealWOLF startar i oktober och är ett samarbete mellan Naturresursinstitutet, Finlands viltcentral, Polisinrättningen i Östra Finland, Forststyrelsen och Finlands naturskyddsförbund. Den geografiska omfattningen för projektet är hela landet med undantag för renskötselområdet.

Finlands viltcentral kommer att anställa tre regionala planerare vars uppgift är att förmedla information om vargar och agera som experter i fråga om att skydda hundar och husdjur mot varg. De är kontaktpersonerna för alla vargrelaterade frågor. Viltcentralen ska dessutom särskilt utveckla systemet med rovdjurskontaktpersoner.

Polisens och Forststyrelsens roll i projektet är speciellt att förebygga illegala vargrelaterade handlingar och att informera allmänheten.

Samarbetspartner i projektet är Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Norra Karelens landskapsförbund, Satakunta förbund, Egentliga Finlands förbund och svenska Naturvårdsverket. De totala kostnaderna för projektet uppgår till 5,5 miljoner euro och finansieras av Europeiska unionen, Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet och genomförandeorganisationerna.

Projektsamordnare är Madeleine Nyman och kommunikatör Iina Ala-Kurikka. De tillträder på sina poster i början av oktober och arbetar på Naturresursinstitutet.