Nyheter Mat, Trädgård

Ett uppsving av bärkonsumtionen har ökat efterfrågan på försäljningen av färska bär. Konsumenterna uppskattar i allt högre grad bärens utseende, storlek och kvalitet. Naturresursinstitutet (Luke) utreder om det går att producera en perfekt vinbärsklase med hjälp av den kunskap man har om vinodling.

Det är få konsumenter som längre köper bär hinkvis för att safta dem, i stället är det allt fler som vill ha färska bär. På Lukes verksamhetsställe i Pikis i S:t Karins undersöker man om imponerande och högklassiga röda och vita vinbär kunde produceras med ett nytt odlingssätt som används vid odling av vinrankor.

– För att vi ska få så långa klasar med så stora bär som möjligt, måste växten styras att producera färre men perfekta bärklasar. Vi når det här med hjälp av kraftig beskärning av växterna. De stöds och beskärs som vinrankor. Det finns få huvudskott och sidogrenarna beskärs kraftigt, säger professor Saila Karhu vid Naturresursinstitutet.

Man har redan börjat använda den här metoden för vinbär bland annat i Holland. I Norge finns det likaså 40 odlare som provar på och 20 som redan producerar vinbär i klasar med den här metoden.

Skörden blir i sin helhet mindre än från buskar av normalstorlek. Det faktum att klasarna är så imponerande och perfekta ersätter skördens storlek.

Från för vekt till utmärkt

Olika sorter lämpar sig olika bra för det nya odlingssättet. Enligt Lukes undersökningar lämpar sig åtminstone de inhemska vita sorterna Lepaan Valkea och Piikkiön Helmi samt den djupröda Punahilkka mycket bra för odling som går ut på att beskära buskarna.

– Ett nytt rött vinbär som förädlats vid Luke, och som ännu inte fått något namn, var nära att bli underkänt på grund av det var för vekt växande. Bärsorten har emellertid visat sig vara ett utmärkt val för den här odlingsmetoden.

Det går att förlänga säsongen för vinbär i klasar genom att använda olika sorter och odla en del av buskarna i plasttunnlar. Då blir bären ännu mer imponerande.

Luke presenterar det nya odlingssättet för odlare den 14 juli

Det nya odlingssättet presenteras och lärs ut till vinbärsproducenter på en odlardag som hålls på Lukes verksamhetsställe i Pikis den 14 juli. Under dagen kan odlarna också föreslå ett officiellt namn på bärsorten. Dessutom bedömer odlarna nya sorter av svarta vinbär. Av dessa kunde många lämpa sig för en breddning av sortimentet av färska bär.

Punaherukka Punahilkka. Kuva: Saila Karhu
Punaherukka Punahilkka. Kuva: Saila Karhu