Nyheter Skog, Statistik

År 2018 slog både produktionen och importen av träpellets nya rekord i Finland. Dessutom ökade pelletsexporten från Finland. Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets (Luke) senaste Träpellets-statistik.

– År 2018 var produktionen av träpellets i Finland 385 000 ton, vilket var ungefär en femtedel mer än året innan och därmed ett nytt rekord. Det senaste produktionsrekordet på 373 000 ton var från 2008 och hade alltså tio år på nacken, säger Esa Ylitalo, överaktuarie vid Luke.

Foto: iStock

Importen imponerade

År 2018 slog den finska pelletsimporten ett nytt rekord på 95 000 ton. Det var en ökning med nästan tio procent jämfört med året innan. Merparten av importen, över 90 procent, kom från Ryssland.

Pelletsexporten ökade också jämfört med året innan. Totalt exporterades 43 000 ton träpellets, vilket var en ökning med en sjättedel jämfört med föregående år. Nästan hela exporten gick till Danmark och Sverige. Exportrekordet för träpellets är från 2008, då exporten var mer än fem gånger större än den nuvarande exportvolymen.

Pellets används mest i anläggningar

Pelletstillverkarnas leveranser av finsktillverkade pellets minskade från året innan med fem procent till 332 000 ton. Största delen av denna mängd, det vill säga 270 000 ton, användes i värme- och kraftverk. Mängden som levererades till privathushåll och lantbruk var oförändrad på 62 000 ton. Den kalkylerade förbrukningen av träpellets i Finland, det vill säga produktion + import – export, ökade till 436 000 ton.

– Det verkar som att populariteten för pelletsvärme i småhus efter den första entusiasmen inte ökade så mycket som man hade förväntat sig. I Finland finns i dag uppskattningsvis 27 000 småhus som eldas med pellets. Däremot ökar användningen av pellets i större enheter. Nya pelletsanläggningar tas också i drift för att ersätta fossila bränslen, säger Esa Ylitalo.

Jämfört med Europa är Finland ett litet pelletsland

– På Europanivå är Finland är ett litet pelletsland. Enligt den senaste statistiken från den europeiska bioenergiorganisationen Bioenery Europe var Storbritannien störst på att använda pellets 2017, med en sammanlagd förbrukning på 7,5 miljoner ton. Största delen bestod av importerade pellets från Nordamerika. I Italien och Danmark uppgick förbrukningen till över tre miljoner ton. I Tyskland, som är den största pelletstillverkaren i Europa, förbrukades över två miljoner ton träpellets. Även Frankrike, Sverige och Belgien nådde förbrukningsmängder på över en miljon ton, säger Esa Ylitalo.