Nyheter Fisk

Fiskodling i cirkulerande vatten blir allt populärare i världen. Finland har nu en utmärkt möjlighet att profilera sig som föregångare i branschen.

Totalt 85 procent av den fisk som finländarna äter är importerad. Förhoppningsvis börjar denna siffra snart minska eftersom fiskproduktionen utvecklas snabbt i Finland.

I mitten av oktober öppnades en försöks- och inlärningsmiljö för fiskodling i cirkulerande vatten vid Naturresursinstitutets (Luke) fiskodlingsanläggning i Laukas. Med hjälp av den kan man testa tekniska lösningar för att utveckla fiskodlingen och ta reda på biologiska gränsvärden som är viktiga vid fiskodling.

Odling i cirkulerande vatten orsakar endast små näringsutsläpp

Fiskodling i cirkulerande vatten är en metod där vattnet sätts i cirkulation genom att pumpa den mellan odlingsbassängen och en reningsanläggning. Metoden sparar vatten eftersom behovet av nytt vatten endast utgör 1–2 procent av det cirkulerande vattnets mängd.

– Metoden medför höga kostnader och därför har vi tills vidare endast kunnat odla mer värdefulla fiskarter med den. Därför har de producerade mängderna varit små. Nu är siktet inställt på större enheter och arter för massproduktion, såsom regnbågslax, säger specialsakkunnig Tapio Kiuru från Luke.

Fiskproduktionen i Finland har begränsats särskilt av miljötillståndsfrågor. Under de senaste åren har nya produktionstillstånd dock beviljats för odling i cirkulerande vatten eftersom denna metod orsakar mindre näringsutsläpp än de andra metoderna.

Lovande exportutsikter för teknik för odling i cirkulerande vatten

Odling i cirkulerande vatten utvecklas snabbt i många västländer, men Finland har många konkreta fördelar i konkurrensen.

– I fråga om priserna och tillgången på nödvändiga produktionsinsatser, till exempel energi och flytande syre, har vi ett fördelaktigt läge i jämförelse med många konkurrenter. Vi har rent sött vatten, plats att bygga odlingsanläggningar och en fungerande logistik. I bakgrunden ligger det finländska kunnandet inom biologisk industri och processindustri, konstaterar Kiuru.

Den nya försöks- och inlärningsmiljön för odling i cirkulerande vatten i Laukas stödjer moderniseringen av produktionen. Med hjälp av anläggningens exakta mätutrustning är det möjligt att utveckla exempelvis foder för odling i cirkulerande vatten.

– Det fanns en beställning på försöks- och inlärningsmiljön i de inhemska företagen i branschen. Anläggningen har också väckt intresse utomlands. Miljön lämpar sig även för forskning, vilket gör det möjligt att få internationell finansiering i branschen till Finland, bygga nätverk och ta fram sådan information som företagen behöver, sammanfattar Kiuru.

Försöks- och inlärningsmiljön för odling i cirkulerande vatten i Laukas har finansierats från Europeiska fiskerifonden EFF. Projektet har fått stöd av Finlands största matfiskodlare och yngelproducenter (Taimen yhtiöt och Savon Taimen Oy), alla företag som bedriver odling i cirkulerande vatten i Finland (Carelian Caviar Oy, Caviar Empirik Oy, Huutokosken Arvo-Kala Oy, Kuhina Oy, Polar Fish Oy, Savolax Oy, Sybimar Oy, Taimen Oy) och av alla företag som planerar och bygger anläggningar för odling i cirkulerande vatten i Finland (Arvo-Tec Oy, Kalavesikonsultit Oy och Sybimar Oy).

Kiertovesikasvatus_kehitysymparisto_tapio_kiuru2

Den nya försöks- och inlärningsmiljön för fiskodling i cirkulerande vatten i Laukas erbjuder utmärkta möjligheter till forskning och utveckling inom modern och miljövänlig fiskodling. Foto: Tapio Kiuru.