Nyheter Skog

Feromonobservation av barrskogsnunnan, som det genomfördes en pilotundersökning för år 2018, har blivit en permanent del av Naturresursinstitutets observationer. Från och med det här året genomförs övervakningen tillsammans med observationen av granbarkborren.

I praktiken genomförs observationen så att fällorna för barrskogsnunnan förs till lämpliga skogar intill tillhållen för granbarkborren. Dessutom bevakas barrskogsnunnan i egna separata tillhåll, totalt vid cirka hundra observationspunkter.

Fällorna lämnas i skogen kring mitten av juli och tas bort i slutet av augusti. Vid en del av punkterna börjar observationen tidigare och håller på längre. Vid dessa punkter vittjas fällan mer frekvent, och då fås noggrannare information om när barrskogsnunnans toppflygning infaller.

 

Övervakningen ger viktig information om barrskogsnunnans rörelse

Barrskogsnunnan är en ny art i vårt land. De första registrerade observationerna av barrskogsnunnan är från 1950-talet. Under 2000-talet har beståndet ökat kraftigt och spridit sig alltmer norrut.

Barrskogsnunnans larver äter både tall- och granbarr, och i nödfall även lövträdens blad. Trots att arten i mellersta och östra Europa har en väldigt trist skadehistoria kan man ännu i Finland inte tala om den som skadedjur.

– Vi inledde övervakningen för att lära oss så mycket som möjligt om arten nu innan eventuella skador uppstår, konstaterar forskningschef Markus Melin som koordinerar observationerna av barrskogsnunnan vid Naturresursinstitutet.

– Vår målsättning är att noggrannare utreda bland annat artens flygtider, larvstadium och i vilka slags skogar bestånden är som störst. Allt detta hjälper till att bedöma den eventuella skaderisken med arten, fortsätter Melin.

Observationer genomförs förutom av Naturresursinstitutets forskare även av ett antal frivilliga. Forskningssamarbete sker även med avdelningen för skogsvetenskap vid Östra Finlands universitet. Läs mer om observation av barrskogsnunnan och om själva barrskognunnan via länken.