Nyheter Miljö

Naturresursinstitutets (Luke) huvudverksamhetsställe i Helsingfors har tilldelats rätten att använd Världsnaturfondens (WWF) Green Office-märke efter att denna vår ha uppfyllt kriterierna för beviljandet av märket vid en granskning av verksamhetsställets miljösystem.

För miljövänliga val har Luke utarbetat ett miljöprogram i enlighet med WWF:s anvisningar, med målet att minska miljöbelastningen och förbrukningen av naturresurser vid kontorsarbete och -funktioner.

Målen för miljöprogrammet för verksamhetsstället i Helsingfors är minskad energiförbrukning, minskad materialförbrukning och en omfattande avfallssortering.

– Verksamhetsprinciper som minskar miljöbelastningen har aktivt implementerats vid kontoret i Vik. Även små åtgärder i vardagen har betydelse och exempelvis energibesparing kan uppnås med ljusautomatik och automatisk strömbrytning för elapparater, säger ledande specialist Katja Paalanen som ansvarar för Green Office-projektet.

– Luke vill agera ansvarsfullt, och miljöprogrammet möjliggör att goda avsikter skrivs in som konkreta åtgärder vars förverkligande kan följas upp, konstaterar generaldirektör Mari Walls.