Nyheter Vilt

Enligt Naturresursinstitutets (Luke) uppskattning fanns det 200–235 vargar i Finland i slutet av februari 2016. I uppskattningen av beståndet har man beaktat bytet i den nyligen avslutade stamvårdande jakten och uppgifter om vargar som dött på annat sätt.

– Uppskattningen av beståndet är inte direkt jämförbar med uppskattningen av antalet djur som gavs 2015, eftersom den uppskattningen gavs före den stamvårdande jakten och årets uppskattning efter jakten. Några väsentliga förändringar verkar ändå inte ha skett i vargbeståndets storlek eller flockarnas antal mellan kontrollåren, konstaterar forskare Samuli Heikkinen vid Luke.

Vargbeståndet uppskattas bestå av 37–39 flockar och dessutom 16 par. Cirka 15 procent av beståndet utgörs av ensamvargar. Totalt 26–27 av flockarna och 14 av paren rör sig inom Finlands gränser. Antalet vargar inom östra Finlands förvaltningsområde uppskattas vara 105–120, inom det västra förvaltningsområdet 90–105 och inom renskötselområdet 5–10. I januari 2015, före den stamvårdande jakten, uppskattade Luke vargbeståndets storlek till 220–245 djur.

Den kända dödligheten bland varg är cirka en fjärdedel av beståndet

Under förra hösten och början av det här året (uppgifter som uppdaterats 1.8.2015–29.2.2016) har 75 vargar skjutits eller dött av andra orsaker. I internationell forskning uppskattar man att vargbeståndet tål ett årligt bortfall på 30 procent utan att minska.

Bytet i den stamvårdande jakten uppgick till 43 vargar, varav 25 var hanar och 18 honor. Antalet över 2-åriga vuxna djur var 24. Av dessa var åtta alfahonor, dessutom sköts tre alfahonor med skadebaserade tillstånd och polisens order. Sändaruppgifterna visar att en varg i den stamvårdande jakten var en alfahane. Bedömningen av hur många sannolika alfahanar som föll byte kan göras först när åldersbestämningarna som baserar sig på tandprover blir färdiga i slutet av hösten. Merparten av den övriga kända dödligheten utgjordes av skadebaserade tillstånd (12 vargar, varav 10 i renskötselområdet), skjutna på order av polisen (14) samt trafik (4).

– Efter att uppskattningen av beståndet på 220–245 vargar gavs i januari 2015, har beståndet ökat med de ungar som föddes våren 2015 men å andra sidan har det minskat bland annat med de 17 vargar som sköts i den stamvårdande jakten vintern 2015. Den nu kända vargdödligheten, 75 djur, gäller detta vargbestånd som fanns hösten 2015. Utifrån dödligheten kan vi således uppskatta att antalet vargar var åtminstone 275–310 hösten 2015, berättar forskningsprofessor Ilpo Kojola på Luke.

Insamling av DNA-prover ger noggrannare varginformation

För att stöda uppskattningen av beståndet har Luke tillsammans med Finlands viltcentral inlett en insamling av DNA-prover. Insamlingen startade förra hösten i åtta vargrevirområden. Via proverna kan man identifiera varg, hund och korsningar mellan dessa. Hittills har man analyserat 239 avföringsprover. I dessa identifierades 49 olika vargar och tre hundar. Inga korsningar påträffades i proverna. Insamlingen fortsätter i höst i revirområden som kommer att fastställas senare. DNA-analyserna produceras av Evoluutiobiologian sovelluskeskus vid Turun yliopisto.

Storleken på Finlands vargbestånd sedan 2006. Det orangefärgade området på bilden baserar sig på Lukes årliga uppskattningar av vargbeståndet. För 2015 visar bilden *beståndet före den stamvårdande jakten och för 2016 **beståndet efter den stamvårdande jakten.
Storleken på Finlands vargbestånd sedan 2006. Det orangefärgade området på bilden baserar sig på Lukes årliga uppskattningar av vargbeståndet. För 2015 visar bilden *beståndet före den stamvårdande jakten och för 2016 **beståndet efter den stamvårdande jakten.

Save