Nyheter Vilt

Naturresursinstitutet märkte arton vargar med GPS-halsband under våren 2019. I det västra stamförvaltningsområdet märktes sex vargar, varav fyra i Norra Österbotten och två i Norra Tavastland. I det östra stamförvaltningsområdet märktes tolv vargar, varav tre i Kajanaland, tre i Norra Savolax och sex i Norra Karelen.

Fyra av de märkta djuren var valpar och fjorton var vuxna individer. I det totala antalet märkningar ingår sju djur vars sändare byttes ut mot en ny, samtliga i det östra stamförvaltningsområdet. Funktionstiden för en GPS-halsband är ungefär ett år.

GPS-märkningarna av varg har avslutats för i vår.

Sändarvargarnas rörelser visas i tjänsten Riistahavainnot.fi från augusti till slutet av februari

Med hjälp av sändarvargarna samlas in information om revirgränserna mellan familjegruppar, unga vargars vandringar, födelsetal och dödstal, utnyttjande av livsmiljön samt vargars besök på gårdar. Naturresursinstitutet använder informationen för forskning och uppskattningar av vargstammens storlek.

Tidigare har vargar märkts mest i Östra Finland. Genom att märka vargar i Västra Finland vill man få information om vargarnas rörelser i områden med mer påtaglig mänsklig påverkan än i de östra delarna av landet.

Data om sändarvargarnas rörelser visas igen i tjänsten Riistahavainnot.fi i höst. Vargarnas position visas inte under förökningstiden från mars till augusti.