Nyheter Vilt

Naturresursinstitutet har som mål att inleda märkningen av vargar med GPS-halsband i slutet av februari 2019 företrädesvis i Norra Savolax, Kajanaland och Norra Karelen. Märkningsfångsten fortsätter beroende på väderförhållandena högst till mitten av april.

Naturresursinstitutet har redan tidigare informerat om att man förbereder märkning med halsband av varg i Norra Österbotten.

Vid märkningsfångst sövs vargen från helikopter och förses med halsband och öronmärke. Största delen av halsbanden är av så kallad Iridium-modell, där lokaliseringsinformationen förmedlas via satellit till servern på ett säkrare sätt än tidigare.

Halsbandsmärkningen en del av uppskattningen av vargstammens storlek

Den information om vargarnas rörelser som märkningen ger används för att uppskatta vargstammens storlek, inom forskning för att utveckla uppskattningsmetoder och inom ekologiska undersökningar.

Lokaliseringsuppgifterna för de märkta vargarna i 5 x 5 kilometer stora rutor är även tillgängliga för alla intresserade på webbplatsen Riistahavainnot.fi. Under vargarnas förökningstid (mars till augusti) är uppgifterna dock inte öppet tillgängliga. Genom att göra lokaliseringsuppgifterna tillgängliga strävar man efter att förhindra i synnerhet hundskador förorsakade av varg under jaktsäsongen.