Nyheter Klimat, Miljö, Skog

De nordiska ländernas betydelse som attraktiva och ansvarsfulla naturresemål ökar. Nordic Nature Health Hub är ett finländskt-svenskt projekt som forskar och mäter naturens effekter på hälsan och välmående, samt utvecklar nya verktyg som kan utnyttjas i detta arbete. I framtiden kan man utnyttja forskningsresultat allt bättre även inom hälsovården.

Foto: Pia Smeds, Luke.

– Naturen och välmående går hand i hand: naturens hälso- och må bra-effekter är obestridbara och vetenskapligt belagda. I det här projektet kommer vi att studera naturens fysiska och mätbara effekter på hälsan i samarbete med naturföretag i Finland och Sverige. Kunskapen gynnar både dem och hälso- och omsorgsföretag då de skapar nya produkter, konstaterar projektets koordinator Pia Smeds från Naturresursinstitutet.

Projektet kommer att skapa en verktygslåda för alla som rör sig i naturen. Verktygslådan kommer att innehålla applikationer för att mäta det egna välmåendet, en karta för att hitta hälsofrämjande platser, samt utbildning och pedagogiska modeller för en ny form av naturprodukter.

– Naturen har ett enastående värde, och därför bör den nyttjas på ett hållbart sätt och så att naturen och dess värden respekteras. Den här kompetensen strävar vi efter att stärka i projektet, enligt projektets sakkunniga Lena Enlund från Yrkeshögskolan Centria.

Projektet riktar sig till blivande och redan befintliga naturföretagare samt andra som rör sig i naturen som vill vara med och skapa ansvarsfulla, miljövänliga och hållbara naturupplevelser eller vara delaktiga i sådana. Då vi har med kompetenta företag så kan vi överföra till en större mängd människor ett hållbart och uppskattande sätt att utnyttja naturen.

Nordic Nature Health Hub är ett treårigt forskningsprojekt, och dess 1,48 miljoners finansiering kommer från Europeiska regionalutvecklingsfondens Botnia-Atlantica-programmet. Projektet koordineras av Naturresursintitutet i samarbete med Yrkeshögskolan Centria, Vasa Universitet/Levón-Institutet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Hushållningsällskapet Norrbotten-Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet, Kristinestads Näringslivcentral AB ja Länsstyrelsen Västerbotten.