Nyheter Fisk, Statistik

Under 2018 tog fritidsfiskarna en knapp tredjedel av sin fångst med nät medan andelen fortfarande var över hälften 2000. Kastspö och trolling stod för sammanlagt 38 procent av fångsten. Pimpelfiske stod för 12 procent av fångsten och mete för sju procent.

Fritidsfiskarnas totala fångst minskade med en fjärdedel jämfört med 2016 då fritidsfisket statistikfördes senast. Fångsterna minskade för i stort sett alla arter. Sammanlagt stod abborre och gädda fortsatt för mer än hälften av den totala fångsten. Gösens andel av fångsten var 15 procent.

– Aktiva fiskemetoder har ökat i popularitet och nätfisket har minskat i popularitet. De mest populära fiskeredskapen är fortfarande kastspö och traditionellt mete med mask, säger överaktuarie Pentti Moilanen från Naturresursinstitutet.

Foto: Petri Jauhiainen, Rodeo

Antalet fritidsfiskare på samma nivå som tidigare år

Antalet fritidsfiskare i Finland 2018 var en och en halv miljon – lika många som två år tidigare. Fler än var fjärde finländare sysslade med fritidsfiske. Över en tredjedel av männen samt nästan en femtedel av kvinnorna fiskade.

De senaste uppskattningarna av antalet fritidsfiskare har varierat mellan strax under 1,5 miljoner och 1,6 miljoner. En tredjedel av fritidsfiskarna är kvinnor.

– Antalet fritidsfiskare har minskat med en fjärdedel sedan början av årtusendet då de var två miljoner till antalet, säger Moilanen.

Om statistiken

Uppgifterna baserar sig på ett riksomfattande urval på 7 500 finländare som plockats ur befolkningsregistret. En postenkät skickades till dem i början av året. Dessutom telefonintervjuades en del av dem som inte svarade på postenkäten.

I statistikdatabasen kan man ta del av det växande datainnehållet i statistiken över fritidsfisket.