Nyheter Fisk

År 2018 var fiskfångsten i Enare träsk uppskattningsvis cirka 158 ton. Kommersiella fiskare stod för närmare 40 procent av den totala fångsten, husbehovsfiskare för 37 procent och icke-ortsbor för 23 procent. De kommersiella fiskarnas fångstandel överskred för första gången på länge husbehovsfiskarnas fångstandel. Detta hände senast för över 25 år sedan, under ”boomen” med siklöjefiske i Enare träsk.

Sikfångsten var liksom året innan cirka 95 ton. När dvärgvarianten av sik (reeska) inkluderas var fångsten nästan 100 ton.

– Den ökade sikfångsten var en följd av att antalet kommersiella fiskare och särskilt nätfisket bland dem ökade. Däremot var fångsten med storryssjor mindre än tidigare, säger Erno Salonen, forskare vid Naturresursinstitutet.

Fångsten av rovfisk med rött kött har halverats

Fångsterna av rovfisk med rött kött minskade ytterligare: på fem år har den totala fångsten av alla fyra arter med rött kött, dvs. öring, insjölax, fjällröding och kanadaröding, minskat med hälften. Fångsten av öring var 14,8 ton, av fjällröding 2,5 ton och av kanadaröding endast 0,8 ton.

– Utplanteringarna av kanadaröding upphörde 2012, och arten håller på att bli mycket sällsynt i Enare träsk, liksom även insjölaxen har varit redan länge, säger Salonen.

Gäddfångsten har blivit nästan lika stor som öringfångsten under de senaste två åren och uppgick till 13,3 ton. Fjärde störst var fångsten av siklöja och femte störst av harr. Fångsterna av dessa båda minskade jämfört med året innan.

Stor fångst av sik, öring och harr

De årliga fångsterna av sik, öring och harr är klart störst i Enare träsk av sjöarna i Finland. Detsamma gäller även fjällröding och kanadaröding, som är sällsynta i Finland.

– Av den totala fångsten i Enare träsk fångades 82 procent med olika slags nät. Av sikfångsten fångades 90 procent med nät och knappt 9 procent med storryssjor. Av öringfångsten fångades 63 procent med nät, 26 procent med spö och resten med långrev. Av harrfångsten i sin tur fångades 52 procent med spö, säger Salonen.