Nyheter Jordbruk, Mat, Statistik

När vintern kom låg en hel del spannmål och proteingrödor kvar på åkrarna speciellt i östra och norra Finland. Förutom att bönderna gick miste om en del av skörden, drabbades de också av att spannmålskvaliteten inte höll måttet. En liten ljusglimt var att rågskörden uppgick till 113 miljon kilo och räcker till för självförsörjning. Dessvärre kommer detta inte att upprepas eftersom den höstsådda rågarealen var en tredjedel mindre än hösten 2016.

Spannmålsskörden uppgick till 3,4 miljarder kilo 2017, vilket var den näst minsta skörden på 2000-talet. De svåra förhållandena under den osedvanligt regniga hösten 2017 ledde till att stora mängder inte kunde skördas. När vintern kom låg spannmål kvar på uppskattningsvis över 80 000 hektar av de finländska åkrarna.

– På åkrarna i östra och norra Finland inträffade den svåraste missväxten på trettio år, säger överaktuarie Anneli Partala från Naturresursinstitutet.

På grund av den regniga hösten skördades en större areal än normalt (dvs. 120 000 hektar, vilket är över en tiondel av hela spannmålsarealen) som färsk spannmål till djurfoder.

Den största rågskörden sedan 1990

Den utmärkta rågskörden 2017 kommer inte att få en uppföljare 2018. Rågskörden uppgick till 113 miljoner kilo och var den största sedan 1990. Den i höstas bärgade rågen räcker till för att täcka den inhemska konsumtionen på cirka 100 miljoner kilo fram till höstskörden 2018. Under 2000-talet har rågskörden endast tre gånger räckt till för den inhemska årskonsumtionen. Nästa höstskörd kommer sannolikt inte att räcka till för självförsörjning, eftersom den höstsådda rågarealen var en tredjedel mindre än hösten 2016.

Bondböna och ärt även som ensilage

Skördestatistiken 2017 tar för första gången upp skördemängderna för ärt och bondböna både som torr gröda och som ensilage. Odlingsmängderna av dessa proteinväxter har ökat de senaste åren, och djurbönder använder hela växten som ensilage på samma sätt som vallensilage.

Skördestatistiken 2017 tar för första gången upp skördemängderna för ärt och bondböna både som torr gröda och som ensilage.(Foto: Erkki Oksanen)

Två tredjedelar av ekologiskt odlad spannmål är havre

Skörden av ekologiskt odlad spannmål uppgick till 95 miljoner kilo, av vilket havre stod för cirka två tredjedelar. Produktionen av ekologisk havre ökade med nästan en fjärdedel jämfört med 2016. Även volymerna för ekologiskt odlat vete och korn ökade, medan skörden av ekologiskt odlad råg minskade med en fjärdedel jämfört med 2016. De ekologiska spannmålsgrödorna stod för cirka tre procent av hela spannmålsskörden.

Bakgrund till statistiken

Skördeuppgifterna för jordbruksgrödor samlades in hösten 2017 via en nättjänst och med telefonintervjuer från cirka 6 200 gårdar, av vilka 600 var ekologiska gårdar. Statistiken beskriver skördeuppgifterna från samtliga cirka 48 000 gårdar i Finland. Uppgifterna publiceras också per NTM-central på stat.luke.fi. I tjänsten finns riksomfattande skördeuppgifter om de viktigaste grödorna sedan 1920. De regionala skördeuppgifterna börjar från 1999.

Informationen om spannmålsskördens kvalitet har erhållits genom att kombinera Naturvårdsinstitutets skördeinformation och Eviras uppföljningsdata om spannmålsskördens kvalitet.

Tabellerna som anknyter till skördestatistik och skördestatistik för ekologisk odling finns på respektive statistiksida.

Läs också