Nyheter Klimat, Mat

Inför gemensamma nordiska regler för kyltemperaturer i butik, använd bara märkningen ”sista förbrukningsdag” för särskilda risklivsmedel och förbättra informationen till konsumenter. Det föreslår ett samnordiskt projekt för minskat matsvinn i en rapport som presenteras idag.

Projektet, som finansierats av Nordiska ministerrådet, har tittat på hur lagstiftningen om datummärkning tillämpas i de nordiska länderna och hur matens hållbarhet kan påverkas av temperatur, förpackning, tillverkningsmetoder, med mera.

Konsumenter kan göra mer med bättre vägledning

Konsumenterna är de som står för det mesta av matsvinnet. Enligt rapporten kan mängden mat som slängs i onödan minska om konsumenternas kunskap om hur länge maten håller och vad man själv kan göra blir bättre.

Konsumenterna behöver mer vägledning om hur hållbarheten påverkas när förpackningen är öppnad. Till exempel att det går att hälla olja på peston så att den håller längre. Fler behöver också känna till skillnaden mellan ”bäst före” och ”sista förbrukningsdag”.

Gemensamma regler för kyltemperatur inom handeln kan underlätta

Inom handeln handlar det framför allt om att minska svinnet genom att sänka kyltemperaturerna. Det skulle kunna förlänga hållbarheten avsevärt. Sverige har till skillnad från övriga nordiska länder inga nationella regler för kyltemperaturer i butik. Rapportförfattarna föreslår att samma regler för kyltemperatur ska gälla i alla nordiska länder.

Svinnet kan minska med bättre märkning

Projektgruppen lyfter fram att det viktigt att livsmedelsproducenterna väljer datummärkning med omsorg. Det kan till exempel handla om att märkningen ”sista förbrukningsdag” enbart används när det verkligen behövs, det vill säga för mat där det kan finnas hälsorisker med att äta den efter utgångsdatum.

Idag gäller särskilda regler inom EU för datummärkning av ägg. Märkningen utgår från att äggen förvaras i rumstemperatur. Men de flesta i de nordiska länderna förvarar sina ägg i kylskåpet och då håller äggen betydligt längre. I rapporten föreslås att samma regler ska gälla för datummärkning av ägg, som för andra motsvarande livsmedel.

Rätt gas förlänger hållbarheten

Förpackningsgas hämmar mikroorganismer och utökar hållbarheten hos många livsmedel. Vilken gas som används har stor betydelse för hur länge till exempel malet nötkött håller. Den blandning av CO2 och N2 som används för de flesta typer av färskt rått kött i Norge ger betydligt längre hållbarhet jämfört med högoxygen förpackningsgas, som är vanligt i övriga nordiska länder.