Nyheter Mat, Skog

Utgående från observationer om blomningen blir blåbärsskörden medelmåttig i hela landet. Lingonskörden blir riklig i södra Finland men högst medelmåttig i mellersta och norra Finland.

Bärblomningen började i år nästan fyra veckor tidigare än 2016 och 1–2 veckor tidigare än genomsnittet för de senaste åren.

Pollinerarna var flitiga i början av sommaren, torkan kan minska blåbärsskörden

Foto: Hannu Nousiainen.

Blåbärsblomningen har hittills beräknats utgående från 215 provrutor. I omkring hälften av rutorna förekom rikligt eller mycket rikligt med blommor medan det i under en tredjedel av rutorna förekom knappt eller ganska knappt om blommor. Blommängden var i stort sett densamma i norra och södra Finland.

Det varma och regnfria vädret under blomningen har gynnat de insekter som pollinerar blåbär. Hur väl pollineringen lyckats klarnar ändå först när observationer om kart börjar komma in.

– Även om pollineringen lyckas kan den utdragna torkan leda till att bären blir mindre och därigenom försämra blåbärsskörden särskilt i södra Finland. Skörden kan alltså bli knapp på varma växtplatser i år, till skillnad från 2017 då de bästa blåbärsområdena var varma sydsluttningar på glest skogbeklädda höjder, berättar specialforskare Rainer Peltola vid Naturresursinstitutet.

God lingonskörd väntas i södra Finland

Lingonblomningen har varit riklig eller mycket riklig i provrutorna söder om Jyväskylä. Norr om Jyväskylä däremot har blomningen blivit högst medelmåttig.

Hjortronblomningen har varit riklig eller mycket riklig i omkring hälften av de 105 provrutor som räknats. Frostnätter inträffade under hjortronblomningen särskilt i området kring Suomenselkä, och de låga temperaturerna har sannolikt skadat blommorna. Längre norrut har starka vindar försvårat pollineringen av hjortronblommorna.

Samarbetet mellan Naturresursinstitutet och 4H-förbundet i Finland kring bärobservationer fortsätter även 2018. I år gör 130 4H-ungdomar bärobservationer på olika håll i landet.

– Naturresursinstitutet tar inom de närmaste veckorna i bruk ett informationssystem för bärobservationer vilket är öppet för alla. Bärobservationerna sparas i systemet där vem som helst sedan kan ta del av dem, berättar Peltola.