Nyheter Jordbruk, Klimat, Landsbygd, Miljö, Skog

Klimatförändringen, bioekonomi och cirkulär ekonomi är centrala fenomen som påverkar markanvändningen. Ska våra skogar bli åkrar? Vad lönar det sig att odla i skogarna och på åkrarna exempelvis om femtio till hundra år? Och i hur stor utsträckning kan markägare och samhället med sin egen verksamhet förändra markanvändningen inom bioekonomin?

Dessa frågor diskuteras under en samnordisk Bio-Wise-Trans-workshop 9–10.1 som arrangeras av Naturresursinstitutet (Luke) i Joensuu. Syftet med denna workshop är att genom diskussioner med aktörer inom forskning och företagslivet få en överblick över markanvändningen och fastställa de centrala utgångspunkterna för utveckling och utvecklingsbehoven på nordisk nivå. Deltagarna är specialister och forskare från Finland, Sverige, Norge och Danmark.

Då markanvändningen förändras suddas gränserna för traditionellt skogs- och jordbruk ut och betydelsen av nya former av markanvändning ökar. Användning som utgår från naturens utbud av immateriella tjänster ökar. Det finns ett behov av lösningar där tjänster av olika slag produceras på ett så ändamålsenligt vis som möjligt då det gäller deras fördelar och områdenas särdrag, så att de även kan godkännas av de lokala samfunden.

Nya former av markanvändning kan även påverka institutionerna: exempelvis är allemansrätten förknippad med bär- och svampplockning och halvodling av naturprodukter som bedrivs av markägare i konflikt med varandra.

– Vårt viktigaste mål är att lyfta fram och tydliggöra gemensamma tillvägagångssätt och ett gemensamt språk för fyrfältet forskning-företag-samhälle-medborgare för att kunna producera lösningar inom hållbar nordisk bioekonomi på ett sätt som tillfredsställer samtliga aktörer. Norra Karelen är på många sätt en föregångare inom bioekonomi, och här har vi möjlighet att föra diskussioner med flera banbrytande organisationer och företag, säger forskningsprofessor på Luke Sirpa Kurppa.

Den workshop som nu arrangeras är den första i sitt slag. Arbetet fortsätter i form av workshops i Sverige och Norge, varefter lösningarna sammanfattas i en nordisk policyrekommendation.