Nyheter Fisk, Mat

Enligt Naturresursinstitutet (Luke) kläcktes det klart fler siklöjor våren 2014 än året innan. Nu finns det rikligt av dessa siklöjor i sitt andra levnadsår bland annat i södra Saimen, Pihlajavesi, Puruvesi samt Pielinen.

År 2014 kläcktes ett starkt bestånd av siklöja i många av de stora sjöarna med siklöja i östra Finland. I Päijänne, Ule träsk och Enare träsk stannade beståndet på medelmåttig nivå. Merparten av detta års fångst utgörs av fiskar som kläckts våren 2014 och nu är i sitt andra levnadsår.

– När det finns mycket siklöja, blir det brist på näring och individerna växer sig inte stora. Det är svårt att marknadsföra små fiskar till konsumenterna. Där beståndet av siklöja är mindre, räcker maten till och fisken växer. Till exempel i mitten av Päijänne är siklöjan välvuxen och har bra åtgång, berättar forskare Irma Kolari på Naturresursinstitutet.

Lekbestånden av siklöja var genomsnittliga förra hösten, i vissa områden fanns dock få lekfiskar. Förra höstens lekfiskar härstammade i huvudsak från årskull 2013, som var mycket svag. I höst torde lekbestånden bli kraftigare när årskull 2014, som är större än föregående årskull, uppnår reproduktionsålder.

Luke följer upp bestånden av siklöja via en enkät som riktas till yrkesfiskarna. Siklöjan är vad gäller fångstvolym och värde insjöyrkesfiskarnas viktigaste bytesfisk. Syftet med uppföljningen är att få en överblick över bestånden av siklöja i vårt land och förutse den kommande utvecklingen. Lukes enkät vårvintern 2015 besvarades av drygt 100 fiskare och enkäten omfattade cirka 80 sjöar med siklöja.