Nyheter Fisk, Statistik

År 2019 utgjordes en totala mängden fiskråvara för förädlade produkter av 45 miljoner kilo inhemsk och nästan 31 miljoner kilo importerad fisk. Den totala mängden på 76 miljoner kilo var tre miljoner kilo mindre än år 2017.

Mängden inhemsk fisk minskade med sex miljoner kilo och mängden importfisk ökade med två miljoner kilo jämfört med 2017.

”Förändringen berodde mest på en ändring av statistikföringen. I motsats till tidigare år räknades regnbåge som finländska företag odlade i Sverige som importfisk”, förklarar överaktuarie Pentti Moilanen vid Naturresursinstitutet.

Något mindre lax

Jämfört med 2017 minskade förädlingen av norsk lax med drygt två miljoner kilo till 22,4 miljoner kilo.

Exporten av djupfryst strömming och vassbuk uppgick till 23 miljoner kilo. Över 15 miljoner kilo inhemsk fisk och nästan 22 miljoner kilo importerad fisk förädlades till frysvaror och andra icke uppvärmda produkter. Mängden fisk som användes för produkter med högre förädlingsgrad var 14 miljoner kilo, varav 40 procent var inhemsk.

De vanligaste fiskarna som användes inom matindustrin var strömming, lax, regnbåge och sik. Dessa fyra arter svarade för 95 procent av all fiskråvara.

Fiskförädlingsindustrin är koncentrerad till enstaka företag

Det fanns 124 fiskförädlingsföretag, varav 19 behandlade volymer som översteg en halv miljon kilo. De här största företagen står för 94 procent av all förädling av fisk.

Uppgifter för produktionsstatistiken för fiskeriprodukter samlas vartannat år från företag som arbetar huvudsakligen med fiskförädling eller som fiskgrossister, och från företag inom andra branscher som kan tänkas ha arbetat med fiskförädling utgående från deras bakgrundsinformation.