Nyheter Fisk

Enligt preliminära resultat var ökningen av strömming och vassbuk rekordstor år 2014 i Östersjöns huvudbassäng och Finska viken. Det förekommer nu så mycket vassbuk att strömmingen i Finska viken blir tvåa i kampen om näring.

Havsforskningsfartyget Arandas ekolodsundersökningar och provtrålningar i Bottenhavet och Finska viken i september och oktober gav överraskande resultat.

– Det innevarande året är ett exempel på hur fort förändringar kan ske i Östersjöns fiskbestånd. Vassbuksbeståndet har minskat under de senaste åren och vi kunde nog förutsäga att årskullen 2014 skulle vara stark. Att den skulle vara så här stark var dock en överraskning, säger specialforskare Jari Raitaniemi på Naturresursinstitutet.

Det finns gott om vassbuk med en längd på cirka nio centimeter i den södra delen av Skärgårdshavet och i Finska viken. Det finns till och med så mycket vassbuk att äldre och större fiskar har kommit tvåa i kampen om näring och blivit magrare. Ännu magrare har strömmingen i samma område blivit, som även den förlorar i kampen om djurplankton med vassbuken. Även om man inte stött på stora och feta strömmingar i området kan de dock under vintern vandra till Finska viken och Skärgårdshavet från den södra delen av Östersjön.

Den stora årskullen vassbuk år 2014 har gett mycket föda för torsken.

– I den södra delen av Östersjön har ökningen av vassbuk tydligt främjat torskens tillväxt och skick. Senast torsken växte så här bra var 2009, säger forskare Jukka Pönni på Luke.

Strömmingen mår bra i Bottenhavet

De stora strömmingarna in Bottenhavet var liksom de senaste åren i gott skick. Även den unga strömmingen håller på att öka i Bottenhavet, i synnerhet årskullen 2014 (13–14 centimeter) finns det gott om. Det fanns även nu mycket litet vassbuk i Bottenhavet, även om det fanns mer än under samma tid under flera tidigare år. Vassbuken i Bottenhavet var stor och i gott skick.

Enligt forskare Juha Lilja på Luke fanns det enligt de preliminära resultaten av Arandas ekolodsundersökningar till mängden ungeför en femtedel mer fisk i Bottenhavets fjärd samt i Finska viken och den södra delen av Skärgårdshavet än under samma tid förra året. I resultaten har man inte ännu urskiljt andelen olika fiskarter, men i Bottenhavet var fisken i huvudsak strömming och storspigg utgjorde en tredjedel av fångstens vikt. I våra södra havsområden var vassbuken den mest förekommande fiskarten och strömming den näst mest förekommande. Vid provtrålningen (total vikt 6 617 kg) fick man 18 olika sorters fisk som fångst. Antalet fiskarter var minst i Finska viken och störst i Bottenhavet, där man även genomförde flest trålningar.

I Finland är strömmingen den viktigaste fisken inom kommersiellt fiske både till sitt värde (cirka 70 %) och sin mängd (cirka 90 %).