Nyheter Ekonomi, Mat

Enligt Naturresursinstitutets (Luke) utredning skulle en sänkning av mervärdesskatten på utskänkning från 24 procent till 14 procent inte bara öka efterfrågan på alkoholdrycker, utan även på mat och andra tjänster. Om skatten helt överförs till priserna skulle effekterna inom samhällsekonomin inklusive multiplikatoreffekterna uppgå till totalt nästan 300 miljoner euro.

Att mervärdesskatten på utskänkning sänks till 14 procent, dvs. till samma nivå som för andra restaurangprodukter, skulle medföra att priserna på restaurangernas alkoholportioner sjunker med 8,1 procent, om skattesänkningen helt och hållet överförs till priserna.

– Enligt vår utredning skulle detta innebära att efterfrågan på restaurangtjänster ökar med 127 miljoner euro. Dessutom skulle efterfrågan på andra tjänster inom ekonomin öka. Konsumtionen av inhemska produkter och tjänster skulle totalt öka med cirka 172 miljoner euro, konstaterar Lukes forskningsprofessor Jyrki Niemi.

En skattesänkning skulle ha indirekta effekter på andra branscher

Lukes forskare Marja Knuuttila bedömer att en ökning av den inhemska konsumtionen i viss mån skulle medföra multiplikatoreffekter.

– Effekterna inom samhällsekonomin skulle med multiplikatoreffekterna uppgå till totalt nästan 300 miljoner euro. Värdeökningseffekterna inom olika branscher skulle uppgå till cirka 140 miljoner euro. Dessutom skulle den kalkylmässiga arbetsplatseffekten vara cirka 2 400 personer.

Statens skatteintäkter skulle minska med cirka 70 miljoner euro vid en sänkning av mervärdesskatten på utskänkning. Mervärdesskatteintäkterna från utskänkning skulle minska med cirka 122 miljoner euro, men å andra sidan skulle inkomst- och mervärdesskatten inom restaurangservice och andra branscher öka med totalt cirka 41 miljoner euro.  Dessutom skulle punktskatten på alkohol öka med cirka 10 miljoner euro.

Beskattningen av utskänkt alkohol är hård i Finland

Finland har i nuläget en av de strängaste beskattningarna av utskänkning inom EU. Beskattningen av restaurangernas viktigaste alkoholdryck, öl, är den hårdaste bland EU-länderna. När det gäller starka alkoholdrycker och vin har Finland den näst hårdaste beskattningen inom EU. Finland har den fjärde högsta mervärdesskattesatsen för utskänkning bland EU-länderna.

Utredningen av effekterna av en sänkning av mervärdesskattesatsen för utskänkning på resutarang finansierades av Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.