Nyheter Miljö, Skog

Enligt en undersökning gjord vid Naturresursinstitutet (Luke) kan en del svampvirus (mykovirus) som växer i samband med skogsträd överföras mellan avlägset besläktade svamparter.  Resultaten upphäver den tidigare uppfattningen om att virus är trogna sin värdsvamp och öppnar samtidigt nya perspektiv när det gäller deras roll för skogens biologiska mångfald.

Föremålet för studien, rottickan, som orsakar rotröta i gran, är en aggressiv sjukdomsalstrande svamp. Dess virus har undersökts noggrant i syfte att upptäcka en metod för att bekämpa rotröta i gran. Rottickan är värd för mer än 20 svampvirusarter som är kända för att överleva i flera år i infekterade mycel och kunna överföras från en art av rotticka till en annan, både i laboratorium och i naturliga förhållanden.

I stubbar angripna av granrotticka lever också en diverse grupp andra svamparter. Foto: Tuula Piri

I den nya studien undersöktes om rottickans virus också kan överföras till mer avlägsna svamparter.

– Vi fann två typer av rottickans virus i småriska, som bildar symbiotiska mykorrhiza, och i mörk nagelskivling, som är känd som rötsvamp. Dessutom upptäcktes rottickans virus i mykorrhizasvampars mycel som växer under jord, säger professor Jarkko Hantula från Luke.

Svampvirus sprids inte via luften som andra organismers virus utan längs myceliebroar som bildas mellan svampmycel.  Därför har man trott att de är starkt kopplade till sina värdarter. Lukes forskningsresultat ifrågasätter denna uppfattning om att svampvirus är trogna sin värdsvamp.

– Några liknande observationer har också gjorts på annat håll under de senaste åren, men först de bevis som vi hittade utmanade den tidigare vetenskapliga uppfattningen på allvar. Även om överföring av virus mellan avlägsna arter verkar vara sällsynt, är det dock nödvändigt att undersöka om till exempel bekämpning av rotröta med hjälp av virus skulle innebära en risk för andra svamparter, säger Hantula.

Nyttiga virus sporrade till Lukes studie

Skogsträd utgör livsmiljö för ett mångsidigt svampsamhälle som också omfattar mycket nyttiga eller ofarliga svampar. I rotsystemet bidrar symbiotiska mykorrhizasvampar till det gröna guldets tillväxt, i cellvävnaden lever endofytiska svampar, trädens yta täcks av många epifyter, och näringsämnena i ett dött träd återförs till naturen av rötsvampar.

– Ett exempel från 1960-talet får beskriva de ekonomiska fördelarna med svampvirus. Då lyckades man med hjälp av virus rädda den europeiska kastanjen från en farlig sjukdomsalstrare av främmande ursprung. Detta exempel sporrade också till vår studie av rottickans virus, säger Hantula.